Tvangsinnleggelser varierer geografisk

- Sterk statistikk, sier helsedirektøren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Tvangsbruk varierer fortsatt sterkt mellom helseforetak og helseregioner, både i og utenfor døgninstitusjon. I Asker og Bærum tvangsinnlegges dobbelt så mange i døgninstitusjon som landsgjennomsnittet, og tolv ganger så mange som på Helgeland.

Det kommer frem av en undersøkelse SINTEF Helse har gjort om bruk av tvang i psykisk helsevern.

- Det er ingen grunn til å tro at det skal være medisinske årsaker til forskjellene. Pasientene i visse deler av landet er neppe mer alvorlig syke enn i områder hvor det brukes mindre tvang. Det kan tyde på at man anvender tvang uten at andre ting er prøvet først. Vi må spørre oss om dette handler om ulike kulturer i behandlingsapparatet. Uansett er forskjellene for store. Vi kan ikke akseptere det, sier helsedirektør Lars E. Hanssen, til Aftenposten i dag.

Er ekstremt

Bruk av tvang henger også sammen med fattigdomsproblematikk og bostedsløshet. Pasientene det benyttes tvangsbehanling overfor, gjør det dårligere på sosialdemokratiske variabler, som inntekt, utdannelse, og boforhold, enn de pasientene som behandles frivillig. 43 prosent av pasientene som er innlagt under tvunget psykisk helsevern med døgnopphold, har ikke egen bolig.

- Jeg er overrasket over at dette er så ekstremt. Når du ikke har egen bolig, ikke lønnet arbeid og et dårlig sosialt nettverk, så kommer du veldig galt ut, sier Helsedirektør Lars E. Hanssen til Aftenposten.

Bør få konsekvenser

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn, og Hanssen håper denne undersøkelsen kan bidra til at søkelyset på psykisk helsevern blir enda større enn det er nå.

- Dette er sterke resultater, og det viser at samfunnet, i forhold til tvangsbruk, svikter dem som trenger det mest. Vi har fokusert på dette over lengre tid, men jeg håper denne undersøkelsen kan få seriøse konsekvenser, sier Hanssen til Dagbladet.no.

Menn er i flertall når det gjelder bruk av tvangsbehandling. Det brukes imidlertid oftere tvungen observasjon og tvangsmidler i døgninstitusjon overfor kvinner.

• Les hele rapporten her.

SØKELYS: Helsedirektøren håper det blir satt kraftig søkelys på psykisk helsevern etter undersøkelsen har vist store forskjeller.