Tviholder på krigstrussel

USA tviholder på krigstrusselen, selv om ordlyden i det nye utkastet til FN-resolusjon om Irak er tonet ned. Mye tyder på at man om kort tid har et resolusjonsforslag som Russland og Frankrike godtar.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I det siste utkastet har USA fjernet formuleringen om å bruke «alle nødvendige midler» hvis Irak ikke oppfyller FN-kravene. Denne er nå erstattet med den mer dempede formuleringen at Irak risikerer «alvorlige konsekvenser» hvis kravene ikke blir møtt. USA mener en slik formulering gir tilstrekkelig tolkningsrom for å iverksette en militær aksjon. Både Russland og Frankrike har avvist flere deler av resolusjonsteksten, men Russland tror på en samlende resolusjon med det første.

Dragkamp om frister

Verken Frankrike eller Russland vil legge fram et alternativt forslag, og USA er lite villig til å gjøre store innrømmelser i resolusjonsteksten.

- Hvis FN ikke kan bestemme seg, hvis Saddam Hussein ikke vil avvæpnes, så vil vi lede en koalisjon som avvæpner ham for fredens skyld, sa George W. Bush i går.

Politiske observatører hevder at det i siste instans kan bli en dragkamp om de tidsfristene som ligger i USAs forslag. Irak må akseptere innholdet i resolusjonen innen sju dager. Innen 30 dager må Irak ha presentert en liste over landets masseødeleggelsesvåpen. Så skal våpeninspektørene ha 45 dager til å gjennomføre nødvendige inspeksjoner, og rapportere til Sikkerhetsrådet innen 60 dager. Tidsfristene er så stramme at det lett kan føre til konflikter som kan få USA til å forlange at kravet om «alvorlige konsekvenser» må iverksettes.

- Selv om man tar bort de mest kontroversielle delene i teksten, er det en kraftig språkbruk, hvor USA gir seg selv retten til å gå til militær aksjon hvis kravene ikke oppfylles, sier forsker Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt til Dagbladet.

Store oljeinteresser

- I et av punktene heter det at Irak innen 30 dager skal gi «en akseptabel og tidsriktig korrekt, fullstendig og uttømmende oversikt over alle sider av sine prosjekter»?

- Slik dette er formulert, kan feil fra Iraks side i dokumentet tolkes som et brudd på kravet i FN-resolusjonen. Det er ikke bare spørsmål om irakernes vilje til å gi denne oversikten, men også et vitenskapelig spørsmål om hvor nøyaktig man kan være, sier Thune.

- Hvilke veivalg kan man tenke seg i de fortsatte forhandlingene om en FN-resolusjon?

- Ettersom jeg foreløpig ikke kjenner den fullstendige teksten i USAs forslag, er det vanskelig å si. Det er imidlertid tvilsomt at USA kommer til å bevege seg langt i forhold til dette forslaget. Frankrike og Russland er avhengige av en resolusjon for å åpne opp for en diplomatisk løsning. Både Frankrike og Russland har store egne oljeinteresser i Irak. Sammen med å markere egen styrke er dette Russland og Frankrikes viktigste grunn til ikke å ønske krig. Men også de vil mene at det ikke er noe poeng i å være mot en krig som kommer likevel. Dette handler også om hvem som skal få delta - og bestemme - i forhandlingene om hva som skal skje i Irak etter en eventuell krig, sier Thune.

- FOR FREDENS SKYLD: - Hvis FN ikke kan bestemme seg, hvis Saddam Hussein ikke vil avvæpnes, så vil vi lede en koalisjon som avvæpner ham for fredens skyld, sa president George W. Bush i går.