Tvilen kom Heyerdahl til gode

Styret i Orkla frikjente onsdag konsernsjef Jens P. Heyerdahl for anklagene om å ha stått bak transaksjonene med den store aksjeposten som gikk fra Skandia og videre ut i Europas bankvesen med Kjell Inge Røkke som den egentlige eier.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men tilliten til Heyerdahl bygger ikke på noen overbevisende konklusjon fra granskingsutvalget. Snarere er det slik at styret har valgt å tro på konsernsjefen der forklaringene for utvalget spriker.

Når styret bekreftet sin tillit til konsernsjefen kan det like meget skyldes at tungvekterne i Orkla-styret ønsket å tro på Heyerdahls versjon, fordi man framfor alt ikke ville kaste en leder som til de grader har vært delaktig i å skape verdier for selskapet.

En formildende omstendighet var det vel også at anklagene mot Heyerdahl i sitt innhold og vesen handler om en konsernsjef som er gått over grensen fordi han ønsket å beskytte det selskap han ledet.

Svevende

De konklusjoner granskingsutvalget har lagt fram er lite avklarende. Satt på spissen har det ikke lykkes å skape en definitiv avklaring på noe sentralt punkt.

Først skriver utvalget at det ikke kan trekke den konklusjon at det har vært etablert en forståelse mellom Skandia og Orklas ledelse som har gitt Orkla kontroll med posten.

Deretter heter det: På den annen side foreligger det ikke for utvalget opplysninger som gjør det mulig å utelukke et slikt faktum.

På samme måte heter det om Røkke: Utvalget har ikke skriftlige eller muntlige bevis som med sikkerhet identifiserer Røkke som kjøper av Skandias aksjepost.

Likevel har utvalget lagt til grunn at det er et Røkke-selskap som kjøpte aksjeposten.

Vingeklippet

Selv om den mektige konsernsjefen forsikret pressen at han hadde det utmerket, hersker det liten tvil om at Orkla ikke lenger vil bli styrt eneveldig. Heyerdahl ble vingeklippet allerede da han i sommer måtte akseptere Christen Sveaas som styremedlem, samtidig som han selv trådte ut av styret.

De prosesser som har pågått siden den gang hadde kanskje fått et annet utfall hvis Åge Korsvolds periode som styreformann ikke var blitt ødelagt av hans egne disposisjoner.

Det er uklart om onsdagens styrevedtak betyr at Heyerdahl bare har vunnet et slag. Hvis store aksjonærer ønsker å fortsette krigen mot konsernsjefen, finnes det fortsatt mange uavklarte muligheter i Kjell Inge Røkkes aksjepost.

Strategi

Etter onsdagens styremøte opplyste formannen, Finn Hvistendahl, at selskapet ennå ikke hadde kommet i gang med strategiarbeidet. Normalt skal Orklas strategi for kommende år være gjennomgått og vedtatt av styret i god tid før julemåneden.

Og nettopp strategien er det underliggende spørsmål i hele denne saken. Ingen tror vel at de aksjonærer Heyerdahl åpenbart har oppfattet som fiendtlige, har kjøpt seg inn i Orkla med andre motiver enn egen vinning.

Selv om konsernet i øyeblikket går bedre enn noen gang, er det mye som tyder på at det likevel er en form for oppsplitting som kan gi aksjonærene den høyeste kortsiktige gevinst.

Jens Paludan Heyerdahl lar neppe Christen Sveaas eller kjøpmann Hagen ødelegge livsverket uten fortsatt kamp.

Forskjellen fra tidligere er at han ikke lenger kan føre en slik kamp på egen hånd.

Orkla har omsider fått et styre.

(Einar Olsen, NTB)