- Tvilen må komme barna til gode

Knut Storberget mener barn som er vitne til vold må bli hørt - også i retten.

MØTTE JUSTISMINISTEREN: Trine Pettersen møtte justisminister Knut Storberget i dag for å diskutere hvordan man kan hjelpe barn som har vokst opp i et vodelig hjem. Hun mener man må se på samværsretten med nye øyne for å beskytte barna. Foto: Geir Bølstad
MØTTE JUSTISMINISTEREN: Trine Pettersen møtte justisminister Knut Storberget i dag for å diskutere hvordan man kan hjelpe barn som har vokst opp i et vodelig hjem. Hun mener man må se på samværsretten med nye øyne for å beskytte barna. Foto: Geir BølstadVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no): Barnepleier Trine Pettersen har selv opplevd vold i hjemmet, og i dag møtte hun justisminister Knut Storberget for å diskutere hvordan man best kan beskytte barn som er vitne til vold og vokser opp i et voldelig hjem.

Hun tar blant annet til orde for at barnets behov må veie tyngre enn foreldrenes når det gjelder samvær med en voldelig forelder.

- Her handler det om å tolke loven riktig. Når det gjelder vold i nære relasjoner er ofte terskelen høy for å anmelde. I domstolene legges det ofte til grunn for samvær om man er dømt for vold eller ikke. Jeg mener bevisbyrden i disse sakene bør snus, og at tvilen må komme barnet til gode, sier justisminister Knut Storberget.

Barnas hensyn må veie tyngst
Trine Pettersen mener foreldrenes samværsrett ofte går foran hensynet til barna, og at barn i større grad må høres når det gjelder samvær med en voldelig forelder.

- Jeg mener ikke at barn ikke skal ha samvær etter samlivsbrudd, alle barn trenger samvær med foreldrene sine. Men de må være klar for det. Barn som har vært vitne til vold er livredde for voldsutøveren - selv om de ikke selv er blitt slått, sier Pettersen.

Storberget nikker.

- Mange barn har sagt til meg at å være vitne til vold i hjemmet er verre enn å bli slått selv. I vår handlingsplan mot vold i nære relasjoner sier vi at også de som er vitne til vold skal ha rett til bistandsadvokat. Barn som vokser opp i hjem der en av foreldrene utøver vold har nå også krav på voldsoffererstatning, sier Knut Storberget. 

Neste uke åpner en døgnåpen, gratis alarmtelefon for barn og unge som er utsatt for vold eller omsorgssvikt. Alt dette er et ledd i regjeringens 50 punkts handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Må diskutere samværsretten

Trine Pettersen kontaktet Knut Storberget fordi hun vet at han er oppriktig engasjert i temaet, og hun ønsker å være en talsperson for de barna som ofte ikke blir hørt - og som ikke våger å snakke.

- Jeg mener at for å beskytte disse barna er vi nødt å diskutere samværsretten. Barnas samvær med en voldelig forelder er nødt å skje på barnets premisser, sier Trine Pettersen, og skisserer flere konkrete forslag:

• Under samvær med en voldelig forelder må andre, trygge omsorgspersoner være til stede.
• Samværet må skje når barnet er klart for det.
• Voldsutøveren må få hjelp til å forstå barnets frykt.
• Barnet må få hjelp til å snakke om det vonde.

Lettere å se de kriminelle på gata
- Vi er helt enige. Dette er en gruppe som ikke har fått den støtte de har krav på. Det er så mye lettere å se de kriminelle på gata enn de kvinner og barn som utsettes for vold i hjemmet, sier Knut Storberget.

Derfor har han valgt å fokusere på familievold - både ved forebygging og ved å øke straffene. I morgen trår den nye straffeloven i kraft, der straffene for familievold er betydelig skjerpet.

- Strafferammen for grov vold i nære relasjoner heves fra seks til 15 år. Den viktigste endringen i straffeloven er at vold mot kvinner og barn skal straffes hardere enn i dag. I tillegg skal alle seksuelle overgrep mot barn under 14 nå defineres som voldtekt, og dermed straffes strengere enn før, sier Knut Storberget.

Både Storberget og Trine Pettersen er enige om at barn som utsettes for vold har krav på bedre beskyttelse. Regjeringen har derfor startet fem barnehus - et kompetansesenter for barn og pårørende som har vært i kontakt med rettsvesenet i forbindelse med vold eller overgrep.

- Vi skal opprette barnehus i alle regioner. I tillegg skal det opprettes egne familievoldteam ved politikamrene, og vi ser allerede at det nytter. Antallet anmeldelser har økt, sier Storberget.

- Ikke bare straff
Han innrømmer at vold mot kvinner og barn har vært et forsømt område.

- Dette handler ikke bare om straff, det handler like mye om forebygging og behandling. I politiet har nok ikke disse sakene hatt høyest status, men det håper vi å endre på nå. Når man snakker med folk på Furuset for eksempel er de ofte mer opptatt av den enkelte skyteepisoden utenfor døra enn av alle voldstilfellene som skjer innenfor hjemmets fire vegger. Og det er et mye større problem, sier Storberget.

Trine Pettersen nikker. Da hun vokste opp i et voldelig hjem var det ingen som spurte - og ingen som gjorde noe. Selv om nok noen visste.

Justsisministeren hadde satt av et kvarter til å snakke med Trine Pettersen. Møtet varer nesten en hel time. Trine får en god klem av justisministeren når hun går.

- Jeg er utrolig fornøyd med møtet. Jeg føler virkelig at Storberget har vilje til å gjøre noe for disse barna, sier Trine Pettersen.