Tvilsom behandling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har i en serie reportasjer satt søkelyset på ekteparet John og Lena Pearsalls alternative – og hemmelige – behandling av alvorlig syke nordmenn som lider av det kroniske utmattelsessyndromet ME. For en behandling som strekker seg over en periode på drøyt to måneder må hver pasient forskuddsbetale 200 000 kroner og blir dessuten pålagt taushetsplikt. Behandlingen skal være satt sammen av teknikker fra kinesisk, koreansk og japansk medisin. Helsemyndighetene har bedt Pearsall legge fram dokumentasjon, men har ikke mottatt noe. Dagbladet har en rekke ganger henvendt seg til ekteparet og bedt om opplysninger og kommentarer til virksomheten de driver, men har ikke fått noe svar.

Reaksjonene på opplysningene om ekteparets virksomhet er svært kritiske. Leger advarer ME-pasienter mot å oppsøke Pearsall og tar avstand fra behandlingen deres som ikke har noen som helst forankring i skolemedisinen Det er dessuten all grunn til å merke seg at også flere representanter for alternativ medisinsk behandling uttrykker sterk skepsis til Pearsalls metoder. Det gjelder både Sammenslutningen av alternative behandlingsorganisasjoner, Saborg, og Nasjonalt kunnskapssenter for komplementær og alternativ medisin, NAFKAM.

Kvakksalverloven er avskaffet og erstattet med Lov om alternativ behandling. Legeforeningen har tidligere påpekt at politikerne paradoksalt nok har valgt å ikke kreve like strengt regelverk og tilsyn med alternativ behandling som med det skolemedisinske tilbudet. ME-pasienter er blant de svakeste pasientgruppene, og er dermed lette å utnytte. Statens helsetilsyn vurderer nå med rette om det er grunnlag for å begjære påtale mot Pearsall. Det er også grunn til å foreta en evaluering av loven om alternativ behandling. Vår tids lovpriste valgfrihet bør ikke innebære at det tas mer hensyn til alternative behandleres ønske om fri utfoldelse enn til pasientenes sikkerhet.