Tvilsom instruks

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Stortingsflertallet instruerte i går undervisningsminister Trond Giske til å svare positivt på søknaden fra livssynsskolen Oasen slik at skolen kan drive etter den såkalte ACE-pedagogikken for offentlige midler. Giske kommer til å la seg instruere. Det er høyst betenkelig at Stortinget griper inn i regjeringens arbeid på et detaljnivå som dette, men det er åpenbart noe de ulike stortingsflertallene ikke klarer å avholde seg fra når sjansen byr seg til å gi en mindretallsregjering en smekk. Bondeviks regjering ble herset med på akkurat samme måte.
  • Den offentlige skolen er et av våre aller viktigste fellesgoder. Det er en grunn til at innslaget av private skoler bør være beskjedent, og ikke undergrave den offentlige skolen der de opprettes. Det kan dessverre vise seg å bli en av virkningene av at Oasen får starte opp i Sogndalen. Anken som gjorde at Giske omgjorde statsråd Lilletuns opprinnelige godkjenning, kom fra kommunen, som fryktet en slik virkning.
  • I flere reportasjer her i avisa er det avdekket at deler av den såkalte ACE-pedagogikken som Oasen driver etter, er i strid med blant annet likestillingsloven. De åpenbart lovstridige elementene vil nok bli fjernet i samråd med departementet, men det er minst like tvilsomt med den fundamentalistiske framstillingen av verdenshistorien, som ACEs undervisningsmateriell knytter til bibelske myter som syndfloden og byggingen av Babels tårn.
  • ACE-pedagogikken har sine røtter i fundamentalistiske, bibeltro miljøer i USA som der borte har hatt en viss framgang de siste åra i sin kamp for blant annet bønn i skolen i et land der stat og kirke er klart atskilt. I Kansas vedtok skolemyndighetene å åpne for at utviklingslæren ble erstattet med Bibelens skapelseshistorie. Det skal være tros- og religionsfrihet i norsk skole. Men vi skjønner statsråd Giskes skepsis til å gi offentlig godkjenning av et undervisningsopplegg der målet er å integrere religion i alle fag. Bibelens skapelsesmyte hører hjemme i religionstimen, ikke i biologien.