Tvilsom kritikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kommunaldepartementet vil ha bedre kontroll med Utlendingsdirektoratet, skriver Aftenposten. I et brev til UDIs direktør Trygve G. Nordby ber kommunalminister Erna Solberg om at departementet varsles når praksis endres i utlendingssaker. Bakgrunnen er at UDI ga oppholdstillatelse til de to iranske flykaprerne uten å varsle departementet, og til Ap-politikeren Rubina Ranas syke søster, selv om det stred med praksis i familiegjenforeningssaker.
  • At flykaprerne fikk oppholdstillatelse i det landet som de førte det kaprede flyet til, finner vi mer enn betenkelig. Men vi har forstått UDI dit hen at tillatelsen ble gitt fordi de risikerte dødsstraff i hjemlandet. At Rubina Ranas søster her fått opphold, skyldes likeledes et skjønn basert på menneskelige hensyn. Slik viser UDIs direktør at han oppfyller de kravene som ble satt til ham da han i fjor ble ansatt av Erna Solberg. Han skulle gjøre saksbehandlingen raskere og mer smidig. I det inngår også større bruk av skjønn.
  • I sitt brev skriver Erna Solberg at hun frykter at oppholdstillatelsen til Rubina Ranas søster kan gi presedens og dermed føre til økte utgifter. Det er en underlig form for argumentasjon; kommunalministeren bør vite at det faktisk koster litt å vise humanitet. Med sin høye menneskerettighetsprofil er det utgifter Norge bør se seg råd til. Hun bør også godta UDIs selvstendige vurderinger.
  • UDI har under Nordbys ledelse vist positive takter i retning av å gi uttrykket «menneskelige hensyn» et innhold. Likevel gjenstår mye. Vi vil minne om den homofile asylsøkeren fra Iran som Dagbladet skrev om for ei knapp uke siden. Til tross for Stortingets klare ord om at homofile som forfølges i sitt hjemland, skal innvilges opphold, har UDI avslått søknaden.
  • Hvis kommunalministeren ønsker å kritisere UDI, bør hun heller ta fatt i de sakene der direktoratet handler mot politikernes vilje, enn der det fatter vedtak i tråd med de retningslinjer som ble lagt ved omorganiseringen av UDI.