Tvinges til å betale tilbake

Tom Engh tapte for Gjensidige NOR Sparebank, som i går fikk medhold av lagmannsretten til å opprettholde sitt millionkrav.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sammen med kone og barn har den uføretrygdede Nordsjødykkeren bodd i en garasje i Drøbak i flere år i påvente av at gjeldskravet mot ham skulle bli frafalt.

I fjor høst jublet den lille familien etter at namsretten slo fast at banken aldri burde ha lånt ut penger til Engh. Namsretten mente det var i strid med god forretningsskikk å yte høye lån «til en uføretrygdet dykker (...) uten forretningsmessig erfaring».

Tvangsauksjon

Gjensidige NOR påkjærte kjennelsen til lagmannsretten, som konkluderer med at Tom Engh selv må bære ansvaret for låneopptakene. Borgarting lagmannsrett legger til grunn at Engh hadde hjerneskade og posttraumatisk stresslidelse da lånene ble innvilget i 1986- 87.

I retten fortalte Tom Engh at han var oppsatt på å få seg noe å gjøre fordi han mislikte så sterkt å være uføretrygdet etter dykkerskaden. Dermed fikk han innvilget lån på 2,2 mill. i fire omganger til fiskeforedling på Kanariøyene og sigaretteksport fra Spania til Gambia mot pant i hans 360 kvm bolig på 10 mål tomt ved Drøbak.

Eiendommen tok banken på tvangsauksjon for 500000 kr. Men det var ikke nok til å innfri gjelda.

Lagmannsretten er usikker på om Engh ville ha fulgt et eventuelt råd fra banken om ikke å investere lånekapital i de aktuelle forretningsprosjektene .

- Ikke gi lån!

Men kjennelsen berører ikke ektefellens vitnemål. Da Merete Engh i retten ble spurt av Gjensidige NORs advokat om hun hadde gjort noe for forhindre at Tom Engh pådro seg gjelden, sa hun:

- Jeg syntes prosjektene var lite seriøse. Jeg kontaktet saksbehandleren i banken og sa: «Ikke lån mannen min penger. Han er hjerneskadd etter dykkingen.»

Tom Engh pålegges også å betale Gjensidige NORs saksomkostninger på 103830 kroner.

Dro på skogen

Ekteparet Engh er nærmest lamslått over avgjørelsen. Mens pionerdykkeren dro på skogen for å riste skuffelsen av seg, forsøker kona Merete å samle trådene:

- Banken kunne sagt nei til disse sinnssyke låneprosjektene. I stedet tok de en eiendom de selv takserte til fem millioner på tvang for 500000 kr. Det burde være mer enn nok til å slette Toms gjeld på 2,2 millioner. At ikke lagmannsretten tar hensyn til dette, synes jeg er utrolig trist. Nå vet jeg ikke hva vi gjør, sier Merete Engh.

SLÅTT UT: Tom Engh (t.v.) dro rett til skogs etter kjennelsen i Borgarting lagmannsrett i går. Bildet er fra rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett 6. oktober. Bak i mørk dress står Gjensidige NOR Sparebanks advokat Stig B. Andersen.