Tvinges til krig

LILLESTRØM (Dagbladet): Fra og med i dag er det full krig Orderud-paret imellom: Pers advokater fristilles og vil kjøre knallhardt mot Veronica. Hennes advokater vil prøve å ødelegge den subsidiære strategien til Pers advokater: å hevde at han deltok i planleggingen med «manglende forsett» - at han aldri mente at drapene skulle gjennomføres.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når retten settes klokka 9 i dag er første punkt på programmet å ta endelig stilling til Per Orderuds begjæring om å bytte forsvarere. Alt tyder på at han får endelig nei av førstelagmann Odd Jarl Pedersen. Deretter er det åpent for full krig.

I går gikk rettspsykolog Gisli Gudjonsson antydet i går at Per Orderud kan ha en hjerneskade, og anbefaler en nevrologisk undersøkelse.

Bikkjeslagsmål

Ekteparet Orderuds fire forsvarere barket i går sammen i et verbalt bikkjeslagsmål, hvor de beskyldte hverandre for å være uprofesjonelle, uetiske, uredelige og illojale.

Det har i flere dager vært en isfront mellom Cato Schiøtz og Harald Stabell på den ene siden og Frode Sulland og Heidi Ysen på den andre siden.

Men først etter at Per Orderud hadde sagt sitt om forsvarerne sine i retten i går, barket partene for alvor sammen - i full offentlighet.

Men Pers forsøk på å bytte ut sine forsvarere med Veronicas blir stoppet av retten. Dermed tvinges ekteparet mot viljen sin inn i en situasjon der deres respektive forsvarere vil angripe og ødelegge for den andre parten.

Beskyldninger

- Det Per sa, kom ikke overraskende. Det er Frode Sulland og Heidi Ysen som nå har fått sin vilje. Jeg har med beklagelse observert hvordan Sulland og Ysen har argumentert direkte overfor Per for å få ham til å bytte forsvarere. Det har utsatt Per for et voldsomt krysspress, hevder Cato Schiøtz.

Heidi Ysen fyrte seg skikkelig opp over beskyldningene om at hun, Sulland og Veronica Orderud skal ha påvirket Per til å uttrykke mistillit overfor forsvarerne sine - slik han gjorde i går.

- Jeg er ganske forbannet over denne beskyldningen. Per Orderud har i fjorten dager desperat forsøkt å komme til orde overfor sine forsvarere, men det har ikke ført fram. Schiøtz og Stabell har selv presset fram denne situasjonen ved fullstendig å overkjøre Per, mener Heidi Ysen.

Hun mener at det forsvareretisk er under enhver kritikk, det Schiøtz og Stabell har gjort.

- Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det er godt forsvarerarbeid å behandle en klient slik. De må vurdere totalsituasjonen, sier Heidi Ysen til Dagbladet.

- Bedre forsvar

Harald Stabell, som brakte den nye strategien inn i saken, mener Per nå vil få et bedre forsvar.

- Jeg har aldri opplevd maken til dramatisk situasjon. Jeg mener at Per etter dette vil få et bedre forsvar. Jeg tar dette profesjonelt, min lojalitet ligger hos Per. Han er best tjent med at vi fullfører vårt forsvareropplegg med den strategien vi har lagt, sier Stabell.

Han sier at uttalelsen fra Per ikke kom som noen overraskelse, og at de var klar over Pers ønsker.

På spørsmål om hvordan han opplever å bli framstilt som «den store stygge ulven», svarer han.

- I denne saken var det overhodet ikke prutningsmonn for meg. Jeg kan ikke gå på akkord med det jeg mener er faglig riktig. Jeg må prosedere på det jeg mener er rett og riktig, sier Stabell.

Advokat Frode Sulland mener at Schiøtz og Stabell med sin handlemåte har fratatt Per Orderud både dømmekraften og selvstendigheten i forhold til hvordan saken hans skal føres for retten.

- Hvis de velger å prosedere på det subsidiære, slik de har bebudet, er det en situasjon vi må forholde oss til. Mer kan ikke jeg si om den saken, sier Frode Sulland.

Allerede i går ettermiddag, gjennom utspørringen av professor Gisli Gudjonsson, ble det klart at Schiøtz og Stabell vil kjøre knallhardt mot Veronica. Det må Sulland og Ysen svare på.

Når Per Orderud kommer tilbake i vitneboksen, vil de etter det Dagbladet erfarer forsøke å samle ammunisjon til en prosedyre hvor de kan knuse den subsidiære prosedyren fra Schiøtz og Stabell.

SPLITTES MOT SIN VILJE: Per Orderuds forsvarere vil kjøre Veronica knallhardt når de etter alt å dømme blir fristilt i dag.