Tvunget til å gi politi sertifikat

De to politimennene begynte å spørre etter pensumlista for helikopterteori. Men ei slik liste finnes ikke. For å skjule dette skal sjefen i Luftfartsverket ha beordret at de to skulle slippe unna med muntlig eksamen. Ordren skal ha vært: «Kandidatene skal bestå.»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er avdelingssjef Torstein Nilssen i Luftfartsverkets sertifikatavdeling som anklages for regelrett å ha presset en underordnet til å lede en fiktiv eksamen i helikopterteori.

«Avdelingssjefen beordret undertegnede til å være eksaminator med en klar og entydig ordre: Kandidatene skal bestå den muntlige eksamen.»

Bak kulissene

Det skriver den underordnede, en seksjonssjef i sertifikatavdelingen, i et internt notat som er kommet Dagbladet i hende.

I midten av mars kunne du lese om landsdelspolitimester Ingelin Killengreen som fløy til værs i Norges nye og eneste politihelikopter. Jomfruturen var vellykket. Bak kulissene skal det angivelig ha vært langt mer dramatisk.
Samme måned søkte to av helikopterets vordende piloter om å få utstedt sertifikat hos Luftfartsverket. De hadde studert ved politiets helikopterskole i Sverige. Noe overrasket var de over at Luftfartsverket krevde at de avla skriftlig eksamen i Norge. De mente det stred mot tidligere års praksis. De ba derfor om å få skriftlig dokumentasjon på at retningslinjene var slik. Dessuten ba de Luftfartsverket sende en pensumliste, så de kunne skaffe seg riktige skolebøker til eksamenen, bekrefter den ene polititjenestemannen overfor Dagbladet.

Kan ikke pensum


De ba om ei pensumliste som ikke fantes.

«Pensumliste i faget har aldri vært utarbeidet,» skriver seksjonssjefen i det interne notatet. Videre heter det:

«Og da kandidatene ba om pensumliste foreslo avdelingssjefen at de skulle gå opp til prøven muntlig med undertegnede som eksaminator.

Dette skyldes ene og alene avdelingssjefens frykt for at kandidatene ville klage til Samferdselsdepartementet over at Luftfartsverket krever og arrangerer eksamen i et fag hvor Luftfartsverket selv ikke vet hva pensum i faget er,» skriver seksjonssjefen.

Fikk fly opp

Politiet, hvorav én har flysertifikat fra før, visste ikke om dette. Seksjonssjefen hevder han ble beordret til å la kandidatene bestå helikopterteorien: og de besto. De fikk også fly opp slik at de fikk et sertifikat med utvidede rettigheter.

Men ifølge regelverket «kreves gyldig utenlandsk sertifikat/bevis ved søknad om konvertering. Ikke engang midlertidige sertifikater kan konverteres,» skriver seksjonssjefen.

- Forskjell

Han konkluderer med at politimennene er blitt behandlet forskjellig fra andre som tar eksamen og flyr opp for å ta helikopterlappen.

Seksjonssjefen sluttet seinere i år i Luftfartsverket. Han ønsker ikke å gi noen kommentar til Dagbladet, men bekrefter at han står for innholdet i det interne notatet.

På Luftfartsverkets brevark avslutter han med følgende kritikk:

«Grunnleggende prinsipper i forvaltningsloven og offentlighetsloven er bl.a. korrekt saksbehandling og likebehandling av landets borgere.

Med henvisning til nevnte sak er dette prinsipper som avdelingssjefen bryter for å dekke over at sertifikatavdelingen ikke fungerer tilfredsstillende.»

SÆRBEHANDLING: Luftfartsverket skal ha vært redd for kritikk fra politiets flygere, og gitt dem pen behandling.