Tynnslitt tillit

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Olje- og energiminister Thorhild Widvey nektet å svare på spørsmål om forurensningstilsynet hadde frarådet utlysing av noen av de 64 leteblokkene i Norskehavet og Barentshavet som hun la ut på torsdag. I stedet for å svare på spørsmålene, snakket hun formalistisk og unnvikende i vei om at hun bare forholdt seg til råd fra Miljøverndepartementet, og ikke fra underliggende etater. Deretter nektet hun å svare på spørsmål om det er slik at hun ikke vet hva Statens forurensningstilsyn har anbefalt eller ikke. I en verden der det ikke bare forekommer lekkasjer i oljevirksomheten i nord, der målsettingen er nullutslipp, men også i forvaltningen, der målsettingen er den samme, får vi nok etter hvert vite hva oljeministeren forsøker å holde hemmelig. Akkurat nå er det viktigere for henne å få annonsert de 64 leteområdene uten at synspunkter fra Statens forurensningstilsyn får dominere, enn å beholde sin egen troverdighet som statsråd. Skulle det være slik at SFT har gitt faglige råd mot deler av den utlysingen som nå er foretatt, vil vi vite at Widvey er en manipulerende statsråd som forsøker å snike seg unna politiske konfrontasjoner. Vi er for utvikling av ressursene i nord, også olje og gass. Kompromisset i Sem-erklæringen om å se denne virksomheten i et helhetlig perspektiv innenfor en total forvaltningsplan, er godt. Men Høyre-statsråd Widvey signaliserer svært lite lojalitet til dette kompromisset. Hennes få og vage henvisninger til Sem virker bare som pliktløp. I Barentshavet fikk oljeselskapene alt de ba om. Vi er glade for at blokker i Nordland III ikke ble lyst ut. Men tilliten både til oljeselskapene og til statsråden er ganske tynnslitt etter det som nå er skjedd. Selskapene garanterte nullutslipp til vann, letefasen inkludert. Hittil er det skjedd tre kjente episoder. Statsråden legger lite vekt på dette alvorlige tilbakeslaget og opptrer som om kravet om nullutslipp ikke var alvorlig ment, men bare et skuebrød for å passivisere miljøaktivistene.