Tynnslitt tillit

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bedt forsvarssjef Sverre Diesen sette i gang en ekstern gransking av en mulig smøre- og korrupsjonskultur i Forsvaret. Sentralt står en utbredt praksis der forsvarspersonell med spesialkompetanse går ut av tjenesten, inn i et konsulentselskap og derfra blir leid inn til å gjøre mer eller mindre den samme jobben de opprinnelig forlot. Men nå er kostnaden blitt vesentlig større på grunn av spesialistens høyere lønn og konsulentselskapets fortjeneste på toppen. I noen tilfeller kan det se ut som om enkelte har tildelt oppdrag til selskaper der de selv har interesser eller oppdrag.

Grunnlaget for den utvidete granskingen er advokat Erling Grimstads vurdering av stikkprøver innenfor IKT-området. Grimstads konklusjon er at forsvarets praksis innebærer en betydelig fare for smøring- og korrupsjon. Forsvaret tildeles hvert år 30 milliarder kroner. Forsvarssjef Sverre Diesen har allerede konstatert at dette innebærer en underfinansiering som over tid vil forvitre den såkalte spisse ende der våpnene og kampsoldatene befinner seg. I stedet spises milliardene opp av kontorsoldatenes papirflytting, bygninger, vedlikehold osv.

Det gir selvsagt ingen mening å øke forsvarsbudsjettet dersom midlene sløses bort i en korrupt smørekultur. Forsvaret er en tillitsbasert virksomhet som skal forsvare nasjonens fysiske integritet mot angrep, men også representere samfunnets grunnleggende verdier. I dette inngår forutsetningen om at alle forsvarets midler forvaltes på best mulig måte.

Mangelen på økonomistyring var et stadig tilbakevendende problem under den forrige regjeringen. Forsvarsminister Kristin Krohn Devold var gjenganger i Stortingets kontrollkomité og måtte på nytt og på nytt love bot og bedring etter hvert som overskridelser og regnskapsrot ble avdekket. På et tidspunkt ville hun legge hele marinen til kai for å spare penger. Tilliten til etatens evne til å håndtere penger er svært, svært tynnslitt etter Krohn Devolds periode. Den blir enda tynnere etter det som nå kommer opp til overflaten.