Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Trygdeeksport:

Tyskland tolker EU-reglene strengere enn Norge

Tysk høyesterett har slått fast at trygdemottakere må søke før de kan reise ut av landet. Det er strengere enn Norges nye praksis, der det er fritt fram for å ta med seg sykepenger til EU-området.

FRITT FRAM: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng (venstre) informerte offentligheten om Nav-skandalen 28. oktober i fjor. Nav endret da praksis og fjernet kravet om å melde fra på forhånd før man drar til andre EU/EØS-land når man mottar trygdeytelser, så lenge man oppfyller vilkårene. Det er mindre strengt enn tysk praksis. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FRITT FRAM: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng (venstre) informerte offentligheten om Nav-skandalen 28. oktober i fjor. Nav endret da praksis og fjernet kravet om å melde fra på forhånd før man drar til andre EU/EØS-land når man mottar trygdeytelser, så lenge man oppfyller vilkårene. Det er mindre strengt enn tysk praksis. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Det er i en kronikk på nettstedet Rett24 at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård har gått gjennom avgjørelser i Tyskland og Danmark som berører EU-forordringen for trygdeytelser.

Les hele Utgårds kronikk på Rett24.

Utgård gikk av som høyesterettsdommer i 2018 etter å ha sittet som dommer i Norges høyeste domstol i 19 år.

Karl Arne Utgård. Foto: Domstolsadministrasjonen
Karl Arne Utgård. Foto: Domstolsadministrasjonen Vis mer

Dagbladet har vært i kontakt med Utgård, som ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer utover kronikken.

Ferie til Danmark

I sin gjennomgang trekker Utgård fram en avgjørelse fra tysk høyesterett for sosialsaker, Bundessozialgericht, fra i fjor sommer.

Dommen gjaldt en tysk mann som med legens velsignelse reiste til Danmark på ferie noen få dager under en sykmelding. Han varslet også tyske Nav om feriereisen.

Trygdekassen nektet da mannen sykepenger under oppholdet, men mannen dro likevel og det ble en tvist om sykepengene for ferieoppholdet i Danmark.

Den tyske høyesteretten konkluderte med at mannen hadde rett til sykepenger som følge av EUs trygdeforordring - akkurat slik arbeids- og sosialdepartementet konkluderte med i mars i år.

Tyskland: Må melde fra

Men den tyske domstolen behandlet også av prinsipielle grunner spørsmålet om mannen måtte melde fra på forhånd eller ikke om utenlandsoppholdet, selv om det ikke var aktuelt i saken siden han hadde gjort det.

Tidligere høyesterettsdommer Utgård oppsummerer i Rett24:

«Domstolen la til grunn eit godkjenningskrav. Sjukekassa må dels kunne føre tilsyn med at den trygda oppfyller pliktene sine ved opphald i utlandet, jf. artikkel 21 (1) i grunnforordninga og artikkel 27 (4) i gjennomføringsforordninga. Sjukekassa må også i samsvar med artikkel 27 kunne undersøke om det er indikasjonar på svindel eller på misbruk av ytingane.»

Utgård konkluderer deretter med at ifølge tysk rett må man søke på forhånd før man kan ta med seg sykepenger.

Mindre strengt i Nav

Den tyske praksisen, som er stadfestet av høyesterett så sent som juni 2019, er strengere enn Navs nye praksis som oppsto etter at Nav-skandalen ble kjent i oktober i fjor.

Ifølge Navs nye regler kan en EØS-borger som er sykmeldt reise på ferie innenfor EU/EØS-området uten å søke Nav på forhånd. De plikter imidlertid å sjekke at reisen er forenlig med pliktene som sykmeldt.

Det samme gjelder EØS-borgere som ønsker å ta med seg arbeidsavklaringspenger (AAP) eller pleiepenger til utlandet.

Ingen trenger lenger å søke Nav på forhånd om å reise til utlandet, mens i Tyskland understreker høyesterett at man nettopp må søke på forhånd for at myndighetene skal kunne undersøke om det er indikasjoner på svindel eller misbruk.

Ekspert: Ingen stor forskjell

Trygderettsekspert Olav Lægreid leser ikke Utgårds kronikk som at Tysklands praksis er strengere enn Norge - og sier at han tror den norske praksisen vil ende opp med å bli rimelig lik den tyske, slik den framstilles i dommen Utgård viser til.

- Det vil ikke foreligge noen generell adgang til å nekte eksport. Man kan nekte ut fra hensyn som er relevante etter forordningen, og det er det ingen som har vært uenige i, sier Lægreid.

Slik han forstår den tyske dommen, kreves det ikke noen søknad, men en form for varsling inn til tyske trygdemyndigheter, noe han tror kan ende med å bli praksis også i Norge selv om det ikke er det NAV har skissert nå.

- Det spørs hva man legger i «søke». Det er litt tidlig å si hvordan det norske regelverket vil bli. At man ikke trenger å «melde fra» i Norge er å dra det litt langt, for man er jo fortsatt forpliktet til å ha en dialog med NAV i forbindelse med oppfølgingen hvis man får sykepenger, til fastsatte frister, sier Lægreid.

Stusser over dansk praksis

Da er han mer i stuss på den danske praksisen, som Utgård også tar opp i kronikken sin.

- Jeg er veldig usikker på om den danske praksisen er korrekt, men har ikke noen inngående kjennskap til den danske trygdelovgivingen, og vil understreke at det må tas et forbehold om at en domsavgjørelse ikke trenger å være dekkende for hele den danske praksisen på området, sier Lægreid.

- Men hvis beskrivelsen av praksisen er riktig, vil det være interessant også for Norge dersom en dansk statsborger løfter avgjørelsen til EU-domstolen, sier trygderettseksperten.

Han påpeker at det er vanskelig å sammenligne norsk og dansk praksis direkte, fordi det kan være forskjeller i kravene som stilles for å motta sykepenger.

Utgårds funn kan neppe tolkes som at Norges feilaktige praksis egentlig har vært riktig; heller som at Norge kanskje ikke er det eneste landet som har praktisert regelverket feil, mener han.

Ifølge Utgårds tolkning av den danske dommen, skal danske myndigheter ha forstått regelverket sånn som Norge helt fram til 2016, før de altså endret reglene.

- Det er ikke tvil om at Norge har hatt en feilaktig praksis, og Utgårds funn i tysk og dansk rettspraksis endrer ikke noe på verken omfanget eller alvorlighetsgraden på den norske NAV-skandalen, sier Lægreid.