Tyvenes arvestoff

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen vedtok i fjor høst å opprette et DNA-register for å lette etterforskningen av drap, sedelighetssaker og grove voldsforbrytelser. Sjefen for Kriminalpolitisentralen ble utpekt til å føre registeret, som vil være fullt ut operativt om kort tid. Nå går Kripos inn for å innlemme vinningsforbrytere i registeret. Politiinspektør Tom Brunsell sier til Dagsavisen Arbeiderbladet at man på denne måten vil øke oppklaringsprosenten betydelig.
  • Det er lite betryggende at den instans som er satt til å administrere et DNA-register med uhyre følsomme opplysninger om en persons arvestoffer, allerede nå på dramatisk vis ønsker å utvide kretsen av registrerte personer. Bare i 1996 ble 4592 personer straffet for tyveri i Norge. For politiet må det selvsagt være svært fristende å samkjøre disse gjerningspersonenes DNA-profiler med organiske spor fra åstedene for alvorlige forbrytelser. Ikke desto mindre vil en slik kollektiv katalogisering av en stor gruppes arvestoffer kunne stride mot både personvernet og viktige rettssikkerhetsprinsipper.
  • Forslaget fra Kripos bygger på en forutsetning om at personer som begår alvorlige forbrytelser tidligere har vært involvert i mindre graverende former for kriminalitet. Dette kan selvsagt ikke avvises. Men den andelen vinningsforbrytere som ender opp som drapsmenn eller sedelighetsforbrytere i saker med ukjent gjerningsmann, vil likevel være så liten at forslaget framstår som både vilkårlig og lite effektivt for å oppklare uløste saker. Det er mulig at et DNA-register først vil virke etter hensikten når store deler av Norges befolkning er arkivert og klassifisert etter gentyper, men en slik utvikling regner vi med at selv Kripos-sjef Arne Huuse ikke ønsker seg.
  • Derfor håper vi at ledende justispolitikere denne gangen slår fast at det er viktigere å forvalte borgernes individuelle rettigheter enn å forfølge en kriminalpopulistisk linje som neppe vi gi resultater utover det rent symbolske.