Uakseptabelt hemmelighold

Hemmelig siktelse er i seg selv en omstridt rettslig praksis. Det skaper en situasjon av ekstrem usikkerhet for den siktede, og denne praksisen kan innebære et overgrep mot siktedes rettigheter i et demokratisk rettssamfunn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Politiets overvåkingstjeneste har fått rettens medhold i å holde spionsiktelsen mot journalist Stein Viksveen hemmelig fram til 1. mars. Viksveen ble konfrontert med at han var siktet da politiet kom for å ransake Stavanger Aftenblads korrespondentkontor i Brussel 4. november i fjor. Dette innebærer at POT og påtalemyndigheten holder siktelsen hemmelig i fem måneder. Det er ikke akseptabelt.
  • Hemmelig siktelse er i seg selv en omstridt rettslig praksis. Det skaper en situasjon av ekstrem usikkerhet for den siktede, og denne praksisen kan innebære et overgrep mot siktedes rettigheter i et demokratisk rettssamfunn. Den mest grunnleggende av disse rettighetene er at enhver som er siktet eller tiltalt, er å betrakte som uskyldig inntil dom er falt. Det sier seg selv at denne rettigheten automatisk blir svekket når verken den siktede eller omverdenen får innsyn i grunnlaget for siktelsen.
  • Alle forsøk på å framkalle bevis ved å sette mistenkte, siktede eller tiltalte under press, er uakseptable i en rettsstat slik vi vil Norge skal være. Hemmelighold av en alvorlig siktelse kan i visse tilfeller være et slikt press. Domstolen skal se bort fra alle bevis som frambringes under press. Det følger av dette prinsipp at påtalemyndigheten svekker sin sak mot Stein Viksveen ved å holde siktelsen hemmelig. Dette prosessuelle grepet bidrar til inntrykket av at POT ikke har en vanntett, åpenbar sak å legge fram, men noe som er langt svakere.
  • Vi har ikke fantasi til å forestille oss hvilke tungtveiende argumenter som kan føres for å holde denne siktelsen hemmelig i fem måneder. Eventuelle lovbrudd nærmer seg foreldelsesfristen, og den eventuelle oppdragsgiveren er en stat som for lengst er gått ut på dato. Det sies allerede at POTs videre skjebne avhenger av utfallet av denne saken. Det er ytterligere en faktor som bidrar til å undergrave Stein Viksveens rettssikkerhet. Vårt system bygger på at politi og påtalemyndighet ikke skal ha noen egen interesse av å få noe menneske dømt.