- Uakseptabelt

- Jeg tar sterkt avstand fra et helsevesen som vurderer pasienters lønnsomhet. Slike holdninger hører ingensteds hjemme, sier helseminister Dagfinn Høybråten. Nå varsler han kraftig forbedring av behandlingstilbudet for personer med spiseforstyrrelser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladets oppslag om bulimisyke «Ole» (14) i går vekket sterke reaksjoner hos helseministeren. «Ole» er blitt en kasteball i systemet.

- Pasienter med spiseforstyrrelser er dårlig butikk for sykehusene, sa lege Torbjørn Louis Voisin ved Poliklinikken for spiseforstyrrelser på Ski sykehus.

Høybråten ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men sier på generelt grunnlag at behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser er altfor dårlig.

- Jeg er smertelig klar over at vi ikke har kommet langt nok i Norge. Hvis sykehus i tillegg skyver finansieringssystemet foran seg, og vurderer disse pasientene som «ulønnsomme», reagerer jeg kraftig. Dette er uttrykk for holdninger som jeg inderlig håper ikke er representative for fagmiljøet, sier Høybråten. Han avviser ikke at det kan være behov for å justere finansieringssystemet.

- Men det er en annen problemstilling. Her er det spørsmål om du som pasient er «lønnsom» eller ikke. En slik uverdig situasjon kan vi ikke ha i norsk helsev esen.

Pasientplaner

Handlingsplanen for psykiatrien, som er vedtatt av Stortinget, skal sørge for en opptrapping av de psykiske helsetjenestene i åra framover. Ifølge helsestatsråden vil pasienter med spiseforstyrrelser nyte godt både av dette - og av sykehusreformen.

- Når staten overtar sykehusene, vil det bli lettere å gi sammenhengende behandlingstilbud. Det vil også bli enklere for de psykiatriske og somatiske helsetjenestene å samarbeide, mener Høybråten. Hvordan dette skal gjøres organisatorisk og faglig, har han ikke noe fasitsvar på.

- Det viktigste er at pasienten føler at behandlingen henger i hop. Jeg kommer derfor til å innføre et nytt verktøy - en individuell behandlingsplan. Den skal være helhetlig, sydd sammen rundt deg og tilpasset dine behov. Alle relevante statsetater og sykehusene vil få pålegg om å ta i bruk slike planer.

Til utlandet

< /b>
For knapt en måned siden skrev Dagbladet at Rikstrygdeverket så langt i år har sendt 20 pasienter med spiseforstyrrelser til behandling i utlandet. Flere av dem var i ferd med å dø, men fikk likevel ikke hjelp i Norge.

- Er det ikke en fallitterklæring at det norske helsevesenet ikke kan hjelpe disse pasientene selv?

- Det er et poeng, men av liten betydning. Vi kan ikke tenke nasjonal prestisje når det viktigste er å gi pasientene den hjelpen de trenger. Ved å samarbeide med andre land, høster også helsevesenet erfaring, sier Høybråten.

- Du lovte også radikale forbedringer for denne pasientgruppa i din forrige periode som statsråd. Foreløpig har lite skjedd.

- Spiseforstyrrelser er et vanskelig fagområde, og endringer skjer ikke over natta. Nå viderefører vi et arbeid som allerede er i gang.

SJOKKERT: Helseminister Dagfinn Høybråten reagerer kraftig på Dagbladets oppslag om bulimisyke «Ole» i går.