Uansett blir det jamring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Enten ender dagens meklingsinnspurt for 750 000 i stat og kommune i streik, eller så ender den med løsning. Uansett vil resultatet utløse jamring, men fra ulikt hold. Blir det streik, har regjeringen skapt seg et massivt opposisjonsparti som består av de streikende organisasjonenes medlemmer. De vil klage på regjeringens skambud og manglende vilje til å stå ved forpliktende løfter. Blir det løsning, vil opposisjonspartiene anklage regjeringen for å ha kjøpt seg fred med skattebetalernes og framtidige generasjoners penger. For regjeringen blir det bråk uansett. Slik er livet på toppen.

Det endrer ikke på alvoret i situasjonen. For de mange hundretusener av ansatte i offentlig virksomhet, handler dagens tautrekking om hva slags pensjoner de skal leve av i framtida. For regjeringen og samfunnet, handler det om å få på plass et pensjonssystem som er forenlig med framtidas krav og

i tråd med de systemer som ansatte i private bedrifter vil få. Hele pensjonsreformen går ut på at man skal få mer igjen for å jobbe lenger, samtidig som samfunnets kostnader til pensjon skal reduseres. Alternativet, å la den stadig krympende andel yrkesaktive finansiere en stadig voksende gruppe pensjonister via skatteseddelen, er ansett

som urealistisk og ikke bærekraftig.

Store systemendringer trenger bred aksept.

I dette tilfellet både hos dem som er ansatt i offentlig virksomhet og blant dem utenfor, inklusive den borgerlige opposisjon. Det legitimerer bruk av store ressurser. Og det vil være nødvendig dersom regjeringen og partene begge skal få innfridd sine hovedkrav.

De ansatte har Stortingets løfte om en pensjon som gir 66 prosent av sluttlønn ved fylte 65 år. Men Stortinget har også sagt at tjenestepensjonene i offentlig sektor skal tilpasses den nye folketrygden. Hvordan partene skal løse problemene gjenstår å se. Trolig skjer det ved en kombinasjon av de to tilsynelatende uforenlige modellene. Om det er mulig, er høyst usikkert. Det som er sikkert er at det hele blir dyrt og at det uansett meklingsresultat vil utløse sterke reaksjoner.