Uansvarlig transport

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kyoto-avtalen ble ansett som et skritt i riktig retning når det gjelder å begrense den globale forurensingen og utslipp av farlige klimagasser. Den utgjør også et viktig skritt. Men den inneholder flere like viktige hull. Ett av dem er den manglende reguleringen av flyreiser og transport i sin alminnelighet.

Dagsavisen hadde i går en reportasje om hvilken forurensing en ferietur for fire til Syden representerer. Regnestykket er skremmende, og avslører flytrafikken som en av våre verste forurensningskilder. Men også annen transport er skadelig for miljøet. Den kostnaden som dette representerer, er heller ikke medregnet når for eksempel hel- og halvfabrikata av matvarer fraktes fra lavkostland til høykostland.

En stadig større andel av brødvarene i Norge bakes i praksis i land som Polen. Deigen fraktes til Norge for å bli stekt. Ved siden av kostnadene til arbeidskraft i Norge, ligger årsaken i de høye norske melprisene og i tollsatsene for utenlandsk mel. Men heller ikke i dette regnestykket er den betydelige miljøforurensingen som transporten forårsaker, regnet med.

At transport over lange avstander er så forholdsvis billig, i den forstand at den overlater til andre å betale for forurensningskostnadene, har globale konsekvenser. Fordi verken produsent eller transportør betaler for skadene deres virksomhet forårsaker, får storprodusenter i fjerne land store konkurransefordeler i forhold til lokale småprodusenter. Følgelig overtas markedet av standardiserte varer, mens de lokale nyansene forsvinner - og de lokale produsentene med dem.

Tidligere statsminister Kåre Willoch har lenge ivret for et system med miljøavgifter på transport. Det kan ikke bli fullt ut effektivt uten at det iverksettes internasjonalt, sammen med et internasjonalt overvåkingsorgan som råder over maktmidler. Men det er ingenting i veien for at Norge her baner vei, for eksempel med å innføre miljøavgift på flyreiser, slik Norges Naturvernforbund og Framtiden i våre hender foreslår.