Uavhengig journalistikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge i verden: Utviklingsminister Erik Solheim ønsker debatt om norsk bistand og gir pressen reisestipender, men dette gir alt annet en bedre dekning og bredere debatt. En uavhengig stipendordning må etableres for å gi journalister økt mulighet til å drive undersøkende journalistikk på bistandsfeltet og norsk aktivitet i utviklingsland. Bistanden utgjør nærmere én prosent av statsbudsjettet.

Den siste tiden har effekten av bistand vært under kritikk fra flere hold. Enkelte mener at bistanden gjør mer skade enn nytte. For både regjeringen og skattebetalerne er det nødvendig å vite om vi oppnår det vi ønsker med bruken av bistandspengene. Derfor er det spesielt viktig at journalister setter søkelyset på bruken av bistandspenger.

Stortinget behandler nå Stortingsmelding nr. 13: «Klima, konflikt og kapital – norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom», også kalt Utviklingsmeldingen. Regjeringen har et uttalt ønske om å skape debatt om norsk bistand. Det er derfor merkelig at Utviklingsmeldingen ikke sier noe om hvordan de vil stimulere til slik debatt.

En uavhengig og undersøkende presse er nødvendig for å formidle resultater og konsekvenser av norsk engasjement i Sør, både når det gjelder næringsvirksomhet og bistand. For å sikre en fri og kritisk mediedekning av utviklingsspørsmål av høy journalistisk kvalitet, er det viktig at statens stipender deles ut på en måte som gjør at flest mulig journalister og redaksjoner har anledning til å søke på dem.

Internasjonal Reporter (IR) og Norsk Journalistlag (NJ) foreslår at regjeringen setter av midler til stipender for journalister som vil dekke utviklingsfeltet. Under behandlingen av Utviklingsmeldingen har Stortinget mulighet til å fremme en slik stipendordning.

Stipendene bør deles ut på en måte som gjør at mottakeren oppfattes som nøytral og uavhengig av norske myndigheter. Stipendene bør derfor få en egen post på statsbudsjettet, og ikke være finansiert under administrasjonsbudsjettet til Utenriksdepartementet eller noe annet departementet. Stipendene bør deles ut av en uavhengig kommisjon, som baserer sine avgjørelser på faglige vurderinger.

Utenriksdepartementet gir i dag stipender til journalister for å dekke norsk utviklingspolitikk. Vi mener at disse stipendene er utilstrekkelige. De har betydelige begrensninger og i liten grad bidrar til økt journalistisk dekning av utviklingsland.

Dagens stipender er for små (som oftest på 15.000 kroner) til at journalistene som mottar dem kan gjøre grundig journalistisk arbeid i utviklingsland over tid. Tid er spesielt viktig om målet er økt dekning fra utviklingsland, der enkle kommunikasjonsmidler som telefon og internett er mangelvare, og framkommeligheten tungvint.

Stipendene deles i dag ut av Utenriksdepartementet selv, noe som gjør det vanskelig for en del medier å søke på disse stipendene uten å bryte egne redaksjonelle retningslinjer. Utviklingsminister Erik Solheim har fått kritikk for å kjøpe presseomtale med stipender. Journalister som bruker stipender utdelt av en uavhengig komité, vil ha større troverdighet.

For staten burde det være et mål i seg selv å sikre mediene en økt mulighet til å overvåke bruken av norske skattepenger i utlandet. Ikke minst er dette viktig ettersom Norad selv har fokusert på mottakeransvaret hos land som mottar nødhjelp og bistand, og gitt bekjempelsen av korrupsjon i disse landene høy prioritert. Da er det naturlig at man begynner med å rydde opp på hjemmebane og etablerer en uavhengig instans som deler ut disse stipendene etter faglige kriterier.Vi håper regjeringen og Stortinget virkelig ønsker en fri og uavhengig undersøkende pressedekning av norsk aktivitet i utviklingsland. Uavhengige pressestipender vil være et viktig mål for å oppnå dette.