DØMT: Ubaydullah Hussain (32). Her fra et fengslingsmøte i 2015. Foto: Ralf Lofstad / Dagbladet
DØMT: Ubaydullah Hussain (32). Her fra et fengslingsmøte i 2015. Foto: Ralf Lofstad / DagbladetVis mer

Ubaydullah Hussain tapte i Høyesterett

Dømt til ni års fengsel for IS-deltakelse.

Ubaydullah Hussain er i Høyesterett dømt til ni års fengsel for IS-deltakelse. Det melder NTB. Hussain ble i januar i år dømt i Borgarting lagmannsrett til fengsel i ni år for terrorrekruttering og -støtte, og medlemskap i Den islamske stat (IS).

Høyesterett mener Hussain var å anse som deltaker i IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015.

I dommen stiller Høyesterett seg bak lagmannsrettens beskrivelse av Hussain som en «inspirator, mentor, rådgiver, organisator, fasilitator, mellommann og sendebud for fremmedkrigere i Syria.»

I tillegg slås det fast at Hussain utvilsomt må anses som en deltaker i IS.

- Han har gitt avgjørende bidrag til at flere fremmedkrigere har kunnet slutte seg til ISIL i Syria. På denne måten har han operert aktivt «på innsiden» av organisasjonen og dermed opptrådt kvalifisert annerledes enn hvis han bare hadde støttet organisasjonen eller dens mål, heter det i dommen, hvor betegnelsen ISIL brukes om IS.

- Forherliget IS

Videre understrekes det at han har spredt propaganda om og støtteerklæringer til ekstremistgruppen

- Han har forherliget ISIL og kalifatet gjennom utleggelse av videoer og gjennomføring av intervjuer i ulike medier. Videre har han vist personlig og oppriktig støtte til ISILs handlinger i Syria og Irak, og til terroraksjonene i Vesten, heter det i dommen.

Høyesterett peker på at slike organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier og at det av allmennpreventive årsaker må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

ISLAMISTEN: Ubaydullah Hussain lot et filmteam følge seg over lengre tid. Det resulterte i en unik dokumentar om norske islamister og fremmedkrigere. Video: NRK Vis mer

- Støtte til terrororganisasjon

I dommen fra lagmannsretten, som nå opprettholdes, ble Hussain dømt for deltakelse i IS og for å ha rekruttert to personer til å kjempe for organisasjonen i Syria. Borgarting lagmannsrett fant at Hussains virksomhet her i Norge klart var omfattet av bestemmelsene i straffeloven som gjør det straffbart å delta i og gi støtte til en terrororganisasjon.

Den ene av dem Hussain rekrutterte til å reise til Syria, var en ung norsk muslimsk konvertitt som bare var 17 år da de første gang var i kontakt. Selv var Ubaydullah Hussain da 29 år og en kjent skikkelse i det islamistiske miljøet på Østlandet.

PÅGREPET: Torsdag ble Arfan Bhatti framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett, hvor han nektet å la seg fotografere. Tilstede var Ubaydullah Hussain som her veksler blikk med Bhatti. Video: Sveinung Ystad / DBTV Vis mer

I varetekt siden 2015

Høyesterett peker på at slike organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier og at det av allmennpreventive årsaker må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

Da saken gikk i tingretten, fikk Hussain, hvis fulle navn er Arslan Ubaydullah Maroof Hussain, samme dom. Under prosedyren i lagmannsretten i desember la aktoratet ned påstand om ti års fengsel.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la den gang fram bevis for at Oslo-mannen, som er mest kjent som talsmann for islamistgruppen Profetens Ummah, har rekruttert unge menn til å kjempe for IS i Syria.

Den terrordømte tidligere fotballdommeren har sittet varetektsfengslet siden desember 2015. Han har hele tida nektet straffskyld etter tiltalen, og hevdet i tingretten i 2016 at han ikke lenger tilhører noe bestemt miljø.

- Første gang

En av Hussains to forsvarere, advokat John Christian Elden, sier at de vil vurdere dommen «nærmere opp mot menneskerettighetene».

- Høyesterett har satt punktum i saken og godtatt en meget god definisjon av det å delta i ISIL. Vi tar det til etterretning, men mener dommen er tvilsom ut fra et ytringsperspektiv når de sier det er en del av det straffbare å uttale støtte til terroraksjoner og terrorgruppers virksomhet, skriver Elden i en SMS til NTB.

Han viser videre til at Høyesterett tidligere i saken «mottok internasjonal honnør da de ikke tillot PST sine inngrep og beslag overfor filmskaperen Ulrik Rolfsen som fulgte Ubaydullah Hussains virksomhet hele perioden.»

PST beslagla filmopptak som ble gjort i forbindelse med dokumentaren, men fikk nei av Høyesterett til å se gjennom det eller bruke det i retten.