Ubegrunnet optimisme

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Næringsminister Ansgar Gabrielsen er en blid mann fra Sørlandet, og en av landets største optimister. Han tror at norsk næringsliv av egen interesse og kraft vil sørge for å erstatte tilstrekkelig mange medlemmer av gutteklubben Treig med kvinner i bedriftenes styrer slik at kvinnene innen år 2005 utgjør 40 prosent av styremedlemmene. Tallene fra Likestillingssenteret som ble lagt fram i går, viser at det med dagens tempo ikke vil ta tre år som næringsministeren sier han tror, men nærmere hundre år før grensen på 40 prosent passeres.
  • I alle år har herrene i bedriftenes styrer møtt hverandre, kjent hverandre og valgt hverandre. De har jobbet så effektivt at de har klart å holde kvinneandelen i bedriftsstyrene godt under ti prosent, selv etter den intensiverte kvinnekampen de siste tre tiåra, vedtak av forbedrete likestillingslover og etableringen av institusjoner som nettopp Likestillingssenteret. Likevel vil Næringslivets Hovedorganisasjon satse på frivilligheten og holder seminarer og kurser om hvor klokt, framskrittsrettet og fornuftig det er å velge kvinner inn i styrene. Sannheten er at mennene som allerede sitter der, og som eier bedriftene, ikke har lyst til å slippe kvinner til. De synes ikke at det er en skam at for eksempel NorgesGruppen, der nesten 90 prosent av arbeidstakerne er kvinner og et stort flertall av kundene er kvinner, ikke har en eneste kvinne verken i toppledelsen eller i styret.
  • Til tross for at kvinneandelen nesten ikke gikk opp det siste året, tror næringsministeren at andelen kvinner skal passere 20 prosent neste år, 30 prosent året etter for så å nå målet på 40 prosent i valgåret 2005. Det tror ikke vi. En realistisk vurdering av utviklingen tilsier at det er på høy tid at Stortinget vedtar et lovverk som tvinger bedriftene bort fra dagens diskriminerende praksis. Det er jo bare tøv at kvalifiserte kvinner ikke finnes. Det er lenge siden flere kvinner enn menn tok høyere utdanning, og i gjennomsnitt tar kvinnene bedre eksamener enn menn.