Ubegrunnete asylsøknader

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Trygve Nordby, direktør i Utlendingsdirektoratet, vil ta kost og losji fra asylsøkere som har fått avslag som såkalt ubegrunnete søkere, ifølge en reportasje i gårsdagens Aftenposten. På denne måten vil han dels tvinge dem til å reise ut av landet på egen hånd, dels skremme andre asylsøkere med like ubegrunnete søknader fra å komme. Slik situasjonen nå er, har ikke politiet kapasitet til å transportere alle som har fått avslag ut av landet, noe som fører til at de blir boende i asylmottakene, der de ofte livnærer seg ved svart arbeid.
  • Antall asylsøkere til Norge har aldri vært så høyt som nå. Strømmen øker stadig, og er nå større enn da krigen raste i Bosnia. Det befinner seg mellom 2000 og 3000 asylsøkere som har fått avslag i norske asylmottak. Den ordningen Nordby ønsker å innføre, vil ramme omkring 1000 av dem.
  • Håndteringen av søknadene om asyl til Norge må foregå etter to overordnede hovedlinjer: De som har rett til beskyttelse, må få det. Men selve ordningen med politisk asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag må også beskyttes. Den mengden med asylsøkere som kommer til landet, er i ferd med å true selve systemet, det er derfor uten tvil nødvendig å foreta grep som vil kunne begrense pågangen.
  • Det må imidlertid skje under visse klare forutsetninger. Morten Tjessem i NOAS er positiv til tiltak som kan redusere antall ubegrunnete asylsøknader, men understreker at barnefamilier utgjør et problem. Norge kan ikke nekte barna mat. Statssekretær i Kommunaldepartementet, Kristin Ørnen Johnsen fra Høyre, påpeker at søkerne bør få tilbud om betalt hjemreise og lommepenger.
  • Vi vil tilføye at ingen må fratas kost og losji mens sakene deres er til behandling av rettssystemet. Heller ikke må myndighetene glemme sine forpliktelser overfor barnefamilier, slik Tjessem påpeker. Og endelig må UDI passe på at man ikke bare støter flere mennesker inn i en illegal eksistens i Norge. Det kan ikke annet enn å øke kriminaliteten. Med disse forbeholdene vil vi støtte Nordbys forslag.