UD gadd ikke svare Stortinget

Ville ikke bruke tid og ressurser på å gjennomgå enkelttilskudd med en samlet verdi på 11 milliarder kroner.

ÅPEN HØRING: Mandag er det åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i den såkalte tilskuddssaken. Her leser komiteleder Anders Anundsen om nye Dagblad-avsløringer samme dag som UDs tilskudd til Senter for nordområdelogistikk ble behandlet i en åpen høring i i mai. UD har unnlot å undersøke andre enkelttilskudd på tross av kontrollkomiteen ba samtlige departementer utføre en gjennomgang. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
ÅPEN HØRING: Mandag er det åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i den såkalte tilskuddssaken. Her leser komiteleder Anders Anundsen om nye Dagblad-avsløringer samme dag som UDs tilskudd til Senter for nordområdelogistikk ble behandlet i en åpen høring i i mai. UD har unnlot å undersøke andre enkelttilskudd på tross av kontrollkomiteen ba samtlige departementer utføre en gjennomgang. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Mandag fortsetter Stortinget sin granskning av tilskuddsordningene i samtlige departementer med en åpen høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. I kjølvannet av Dagbladets avsløring av Barne- og likestillingsdepartementets tildeling til det SU-initierte Jenteforsvaret, kom hele regjeringens tilskuddspraksis under lupen.

I tillegg til en generell redegjørelse for tilskuddsforvaltningen, ble samtlige departementer bedt om å gjennomgå samtlige tilskudd gitt i 2011, «med sikte på å undersøke om relevant regelverk er fulgt, og rapportere dette til komiteen».

I sitt svarbrev hoppet Utenriksdepartementet (UD) elegant over den forespørselen.

- Ikke godt nok UD svarte: «Det er vår vurdering at en fullstendig drøfting av praksis på tilskuddsnivå og innenfor det samlede lov- og regelverket på dette området, ikke vil la seg håndtere innenfor rimelige tidsrammer og ressursbruk».

- Ikke godt nok, mener Frp's Anders Anundsen, som også er leder av kontrollkomiteen.

- Jeg hadde forventet at de i det minste gjorde noen stikkprøver, eller trakk ut et utvalg. Alle de andre departementene som forvalter tilskuddsordninger har forstått oppdraget. Det er bekymringsfullt at UD ikke har gjort det, sier Anundsen til Dagbladet.

Han viser til at alle de andre relevante departementene har levert rapporter til komiteen der de går gjennom tilskudd enkeltvis.

- Vi burde fulgt opp - UD administrerer over to tusen tilskuddsordninger, så jeg kan forstå at de ikke gikk gjennom samtlige. Men de kunne som sagt gått inn i et utvalg tilskudd for å forsikre seg om at tilskuddene blir utdelt og forvaltet etter regelverket, sier Anundsen.

Kontrollkomiteen sendte også et oppfølgingsbrev til UD der departementet ble bedt om å utdype deler av redegjørelsen. Komiteen fant imidlertid ikke grunn til å be departementet om å gå gjennom alle tilskuddene.

STATSRÅDSSKIFTE: Espen Barth Eide tar over som utenriksminister etter Jonas Gahr Støre. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix
STATSRÅDSSKIFTE: Espen Barth Eide tar over som utenriksminister etter Jonas Gahr Støre. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix Vis mer

- Jeg ser nå at vi kanskje kunne bedt UD om å utdype dette da vi sendte oppfølgingsbrevet, men jeg mener fortsatt de burde forstått oppdraget riktig i første omgang.

- Vil svare Underdirektør i kommunikasjonsenheten i UD, Frode Overland Andersen, redegjør overfor Dagbladet på følgende måte:

- Som det står i vårt svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen har UD i sin gjennomgang av departementets tilskudd i 2011 fokusert særskilt på praktiseringen av regelverket for kunngjøring og habilitet. Departementet gir i samme svar en gjennomgang av de interne rutinene og kontrollmekanismer knyttet til tilskuddsforvaltning samt planer for å ytterligere styrke kvalitetssikring og kontroll av tilskuddsmidlene.

- Utenriksdepartementet har svart på noen oppfølgingsspørsmål fra komiteen i mai og har siden ikke blitt kontaktet med ønske om ytterligere informasjon. Vi bidrar selvsagt med svar på eventuelle nye spørsmål komiteen måtte ha om vår tilskuddsforvaltning, skriver utenriksminister Espen Barth Eide i en e-post til Dagbladet.