UD kan miste kriseansvaret

Utenriksdepartementet (UD) kan i framtida bli fratatt koordineringsansvaret ved store kriser i utlandet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jan Petersen fastholder imidlertid at UDs mangler ved håndteringen av flodbølgekatastrofen i Asia skyldes svikt i systemet - ikke i ledelsen eller ukulturen i departementet.

I går la regjeringen fram sin plan for en bedre katastrofeberedskap.

UD skal også i framtida ta ledelsen ved katastrofer i utlandet. Likevel kan ansvaret i omfattende og komplekse kriser bli overført til Justisdepartementet.

Svarer på kritikk

Gårsdagens stortingsmelding svarer på den krasse kritikken fra Reinås-utvalget, som konkluderte med at ledelsen sviktet da katastrofen kom.

Utenriksminister Jan Petersen mener regjeringen i meldinga har svart på kritikken.

-  Denne meldinga svarer på kritikken på den måten at vi nå ser hva vi kan gjøre annerledes for å stille oss i en bedre situasjon. Og det er jo der det ligger, da. Det er det som er fokus, sier Petersen.

Tar grep

-  Hovedkonklusjonen til Reinås er at det sviktet i ledelsen?-  Det er mye som sviktet. Det er ikke tvil om det. Og nå tar vi konkrete grep, svarer Petersen.

-  Hva kunne du gjort annerledes?-  Mye kunne vært gjort annerledes, og jeg kunne sikkert også gjort mye annerledes. Alle de konkrete forslagene bygger på ting som kunne vært gjort annerledes.

I gårsdagens Dagbladet beskriver tidligere informasjonssjef i UD, Jon Mørland, en ukultur i UD der kompetanse utenfra blir sett på som en trussel.

-  Jeg tror det blir altfor generelt. Vårt nødhjelpsarbeid fikk en positiv evaluering, og det støtter ikke den tesen, kommenterer Petersen.

Han har konsekvent nektet å komme inn på den fryktbaserte ukulturen som blir beskrevet i UD-systemet i etterkant av tsunamikatastrofen.

-  Større åpenhet

Senterpartilets leder Åslaug Haga mener utenriksministeren er nødt til å ta tak i problemet.

-  I lys av Reinås-utvalgets synspunkter, og i lys av debatten i ettertid, hadde det nok vært naturlig at man hadde vist større åpenhet og vilje til å erkjenne at man har noen utfordringer. Det vil ikke være mulig å få til en effektiv krisehåndtering uten å se på ukulturen, sier Haga.

«Amatørmessig»

Stortinget skal til uka avgjøre om tsunamimeldinga havner i kontroll- og konstitusjonskomiteen eller justiskomiteen.

Fremskrittparti-formann Carl I. Hagen kaller meldinga «amatørmessig» og mener Statsministerens kontor burde fått et klarere koordineringsansvar.

Ap-leder Jens Stoltenberg sier han er glad for at regjeringen nå kommer etter, og etablerer en kriseenhet som Stortinget har bedt om i flere år.

PRESSEKONFERANSE: Regjeringen la i går fram sin plan for en bedre katastrofeberedskap. T.v. statsminister Kjell Magne Bondevik og utenriksminister Jan Petersen.