UD mener råd ikke var til for Støre

For Støre spiller det ingen rolle om hvem som tjener penger på den omstridte tildelingen.

TAUS: Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Melisa Fajkovic / Dagbladet
TAUS: Utenriksminister Jonas Gahr Støre. Foto: Melisa Fajkovic / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet var i går flere ganger i kontakt med utenriksdepartementet (UD) for å få snakke med utenriksminister Jonas Gahr Støre. Det fikk Dagbladet ikke, men kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund svarte i går kveld skriftlig på Dagbladets spørsmål på departementets og Støres vegne.

- Ikke overraskende
- UD vil gjenta at departementets overordnede mål og ansvar etter tilsagnet om støtte til Senter for nordområdelogistikk var gitt til Norges Rederiforbund i 2008, har vært å påse at aktiviteter og gjennomføring har skjedd i tråd med forutsetningene i tildelingen. Dokumentene det nå refereres til viser at det i et slik nybrottsarbeid har vært mye kontakt om organisering og at det har vært stilt ulike spørsmål underveis. Det er ikke overraskende, men kan ikke tas ut av sin sammenheng. For øvrig viser vi til at utenriksministeren vil gi en utfyllende redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité senere i vår, skriver Imerslund til Dagbladet.

- Transparent
Dagbladet stilte to skriftlige spørsmål til Støre i går. Dette er det første:
- Hvordan kan utenriksministeren og UD være sikker på at støtten ikke har gitt Felix Tschdi eller Tschdui Shipping Company en økonomisk fordel, når revisorselskapet Earnst & Young ikke utelukker dette?

- I spørsmålene refereres det til vurderinger som stiftelsen bestilte fra et revisjonsselskap i 2010 med sikte på best mulig organisering på sikt, både ut fra skatte- og avgiftsmessige hensyn og for å sikre en transparent organisering som åpner for innsyn. Det tillå stiftelsen og dets styre å foreta slike vurderinger. Revisjonsselskapet legger i november 2010 ikke til grunn at forskningsarbeidet ga noen økonomiske fordeler for noen av deltakerne. Notatet reiser imidlertid enkelte spørsmål ved eventuelle framtidige aktiviteter i senterets regi innenfor stiftelsens formål, og mulige skatterettslige konsekvenser av slike aktiviteter, skriver Imerslund.

Innenfor rammen av tilskuddets forutsetninger og for øvrig i samsvar med stiftelseslovens krav til selvstendighet for stiftelsen, ble det ikke ansett at det tillå Utenriksdepartementet å ta stilling til slike spørsmål.

- Det kunne heller ikke ses at slike drøftelser i regi av styret om eventuelle framtidige aktiviteter endret forutsetningene for tilskuddet. Dette gjaldt blant annet så lenge stiftelsens selvstendige formål og virksomhet lå innenfor tilskuddets forutsetninger og gjaldt utvikling og deling av ny kunnskap for de relevante kunnskapsmiljøer innenfor akademia og næringsliv, og det ble sikret en fortsatt transparent organisering som åpner for innsyn.

- Fortsatt habil
Dagbladets andre spørsmål gjaldt Støres mangel på habilitetsvurdering i anledning tildelingen til Senter for nordområdelogistikk:
- Notatet er fra november 2010 og er oversendt UD, burde ikke notatet ført til at utenriksministeren vurderte sin habilitet i forkant av utbetalingen på 1,5 millioner i april 2011?

- Når det gjelder spørsmål knyttet til utenriksministerens vurdering av egen habilitet ved innvilgelsen av søknaden fra Norges Rederiforbund, viser vi til det utenriksministeren tidligere har sagt og til den utfyllende redegjørelsen han vil gi senere i vår til Stortingets kontroll- og konsitusjonskomité, skriver Imerslund.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har flere ganger sagt at han forholdt seg til en søknad som kom fra Norges Rederiforbund, og at det derfor ikke var relevant å vurdere sin habilitet i forhold til Felix Tschudi. At barndomsvennen var initiativtaker til, den eneste andre økonomiske bidragsyteren til og styreleder i Senter for nordområdelogistikk endrer ikke på dette, mener utenriksministeren, og vil derfor heller ikke vurdere sin habilitet i ettertid. I gårsdagens Dagbladet bekreftet Ragnhild Imerslund at embetsverket var klar over utenriksministerens bekjentskap med Felix Tschudi, da de behandlet saken om Senter for nordområdelogistikk.

SVARER: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund i UD.
SVARER: Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund i UD. Vis mer