UD møtte med Tschudi først

Før Norges Rederiforbund søkte om den omstridte millionstøtten, hadde UD to møter med Felix Tschudi.

PERSONLIGE MØTER: Flere uker før UD så snurten av søknaden fra Norges Rederiforbund, hadde de møter med Felix Tschudi - utenriksminister Jonas Gahr Støres gode venn. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
PERSONLIGE MØTER: Flere uker før UD så snurten av søknaden fra Norges Rederiforbund, hadde de møter med Felix Tschudi - utenriksminister Jonas Gahr Støres gode venn. Foto: Fredrik Varfjell / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Fredag kveld leverte utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sin redegjørelse om Tschudi-saken til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I Støres kronologiske gjennomgang av den omstridte millionbevilgningen, er den første omtalte konkrete kontakten mellom Utenriksdepartementet og de involverte partnerne, et møte med Felix Tschudi.

Den 1. september 2008 møtte UDs spesialrådgiver for nordområdene, Jostein Mykletun, Felix Tschudi og Tschudi Shipping Companys administrerende direktør, Jon Edvard Sundnes.

Først når denne kontakten blir fulgt opp med et nytt møte i UD 25. september 2008, er Norges
Rederiforbund representert. Det var også Felix Tschudi. Søknaden fra Rederiforbundet er datert 10. oktober. 

Få uker senere bladde Støre opp seks millioner kroner til vennens prestisjeprosjekt.  

- Dette forsterker inntrykket av at det var Felix Tschudi som var pådriveren for senteret, og ikke Rederiforbundet, slik Støre har forklart, sier leder av kontrollkomiteen Anders Anundsen (Frp) til Dagbladet.

Han fastholder at Støre burde ha sjekket habiliteten før tildelingen.

UD «forsto»
Kontakten i forkant av de omtalte møtene, er beskrevet i generelle vendinger. Støre skriver at Rederiforbundet sommeren og høsten 2008 «sonderte» interessen for å bidra til å identifisere relevante kunnskapsbehov og bidra med finansiering. Dette skjedde gjennom  «Global Maritime Knowledge Hub», som er et prosjekt i regi av Rederiforbundet.

- UD forsto at denne sonderingen resulterte i villighet hos selskapet Tschudi Shipping
Company til å bidra finansielt til utvikling og formidling av ny kunnskap om logistikk i nordområdene, og hos Høgskolen i Bodø og BI Shipping til å delta som sentrale deltakende institusjoner, skriver Støre.
  
Utenriksministeren har ikke redegjort for hvordan UD forsto dette.

- Initiativtager Felix
Støre skriver videre at i løpet av september 2008 hadde Rederiforbundet, Høgskolen i Bodø, BI Shipping og Tschudi
Shipping Company utviklet prosjektideen fra å begrense seg til å omfatte et professorat til å bli et nettverksbasert prosjekt, som på sikt skulle resultere i et et senter for nordområdelogistikk i Kirkenes.

- UD fant denne nettverkstilnærmingen relevant og interessant, skriver han. 

Denne fremstillingen står imidlertid i kontrast til en rekke dokumenter og e-poster Dagbladet har fått tilgang til. Av disse går det klart fram at det var Felix Tschudi, og han alene, som tok initiativ til det nettverksbaserte senteret i Kirkenes. 

I et notat fra mars 2010 forklarer senterets daværende daglige leder, Kristin Omholt-Jensen, bakgrunnen for senteret slik:

VENNER: Milliardærrederen Felix Tschudi og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er venner. Men ikke nære venner, ifølge utenriksministeren. Foto: Sør-Varanger Avis
VENNER: Milliardærrederen Felix Tschudi og utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er venner. Men ikke nære venner, ifølge utenriksministeren. Foto: Sør-Varanger Avis Vis mer

- Initiativet til Senter for nordområdelogistikk ble tatt av Tschudi Shipping Company og Felix Tschudi i forbindelse med det nasjonale forskninginitiativet «The Global Maritime Knowledge Hub». Initiativtaker Felix Tschudi ønsket ikke at Tschudi Shipping Companys bidrag skulle være et tradisjonelt gaveprofessorat. Han ønsket å etablere et kunnskapsnettverk bestående av bedrifter, forskningsmiljø og politikere, skriver hun.

- Tschudi tok initiativ
Også av selve søknaden til UD går det klart fram at initiativet til senteret i Kirkenes kom fra Tschudi Shipping Company. Her heter det:

«Gjennom sitt engasjement i «Global Maritime Knowledge Hub» har Tschudi Shipping Company tatt initiativet til å utviklet et prosjekt for å utvikle kunnskap om logistikk, industriell utvikling og næringslivsmuligheter i nordområdene.»

Både av søknaden og av tilsagnsbrevet fra UD går det klart fram støtten skulle gå til opprettelsen av nordområdesenteret i Kirkenes.

Som Dagbladet har omtalt tidligere, har Tschudi Shipping Company investert tungt i havne- og industriarealer i Kirkenes, med sikte på et kommende olje-bonanza i Barentshavet.

Nordområdesentret ved Høgskolen i Bodø (nå Universitetet i Nordland) og BI Shipping omtales i søknaden som «de akademiske partnerne til Tschudi Shipping Company i prosjektets innledende fase».

- Initiativ fra Norges Rederiforbund
Likefullt insisterer Støre på at initiativet kom fra Rederiforbundet, og at UD først snakket med dem.

- Noen steder er det fremholdt at Tschudi var initiativtaker til prosjektet. Jeg registrerer at flere kjenner eierskap til ideen om en bred kunnskapsatsing på maritim logistikk i nord, og deltok i idémyldring i ulike sammenhenger, skriver han i redegjørelsen.

- Men gjennomgangen bekrefter at dette konkrete initiativet kom fra Norges Rederiforbund og akademiske institusjoner som Høgskolen i Bodø og BI, og at Tschudi Shipping Company på oppfordring fra Norges Rederiforbund tok del i oppfølgingen av initiativet.

Overfor Dagbladet har Felix Tschud selv forklart at ideen til senteret kom i stand i forbindelse med 125-årsjubileet til Tschudi Shipping Company.

-Taler for seg
Støre ønsket fredag kveld ikke å utdype forløpet i forkant av millionstøtten overfor Dagbladet.

- Jeg har nå gitt en grundig redegjørelse og den taler for seg. Dette er min fremstilling. Om det kan virke oppklarende mener jeg Dagbladet kan kontakte Norges Rederiforbund, Høgskolen i Bodø og Tschudi Shipping Company og få deres versjon av forløpet, sier han.