UD stopper forskning

UD vil ikke hjelpe forskningsinstitusjonen NUPI med å dra til Irak. UD motarbeider dermed forskere som vil hente ut uavhengig informasjon fra landet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har i lengre tid analysert sanksjonspolitikken mot Irak og vilkårene for at våpeninspektørene kan vende tilbake til landet. Som ledd i dette arbeidet har de ønsket å besøke landet for å skaffe seg egne inntrykk av situasjonen i Saddam Husseins rike. Blant annet med tanke på en mulig krig.

- NUPI er et uavhengig institutt og det er viktig for oss å ha egne kilder, særlig i et tilfelle som Irak. Men uten aktiv medvirkning fra norske myndigheter er det vanskelig for oss å få visum, sier direktør i NUPI, Sverre Lodgaard.

Bekymret

Tidligere i år søkte NUPI om penger fra UD for å kunne gjennomføre prosjektet. I april kom avslaget. Med begrunnelsen at «en rekke av de spørsmål som reises i prosjektbeskrivelsen har berøring til de aktuelle vurderingstemaene» - som blir diskutert mellom FNs generalsekretær og irakiske myndigheter. Her nevnes spesielt forhandlingene om FNs våpeninspektører.

UD er bekymret for at Saddam Hussein ikke vil skille mellom politikk og forskning, og at han dermed vil tro at NUPIs utsendte jobber for Norges utenriksinteresser.

- Vi var bekymret for at norske myndigheter kan bli mistolket. Vi står på FNs linje, og ser på det som uansvarlig å se bort fra risikoen om at det kan oppstå forveksling av norske myndigheter og NUPI. I tillegg kan det skapes et inntrykk av at man prøver å åpne en ny kanal. Saken er for viktig til at vi kan skape tvil, sier pressetalsmann i UD, Karsten Klepsvik.

Viktig i krig

I avslaget om pengestøtte står det også at det ikke er formålstjenlig for UD «gjennom kontaktformidling å medvirke til gjennomføring av møter med irakiske myndigheter om de nevnte temaer».

Gjennom svaret tolker NUPI det slik at de ikke kan forvente bistand fra verken UD eller den norske ambassaden i Bagdad.

- Ambassaden skal hjelpe disse som de hjelper andre. Men hvis NUPI ber om hjelp til å møte Saddam eller andre instanser hvor det kan oppstå forvirring, vil svaret være nei, sier Klepsvik.

I stedet for å reise til Bagdad drar forskerne nå til Nord-Irak.

- UD har lagt avgjørende vekt på risikoen for at irakiske myndigheter ikke ville skille mellom UD og NUPI, eller at man ville prøve å bruke NUPI-besøket til å etablere en alternativ kommunikasjonskanal. Slikt ville vi selvfølgelig vært observante på. Som forskningsinstitutt har vi imidlertid andre interesser å ivareta - en forpliktelse til å kryssjekke informasjon og rotfeste inntrykkene i egne kilder, sier Lodgaard.

SIER NEI: UD er bekymret for at Saddam Hussein ikke vil skille mellom politikk og forskning, og støtter ikke NUPIs forskningstur til Irak. - Vi var bekymret for at norske myndigheter kan bli mistolket, sier pressetalsmann i UD, Karsten Klepsvik.