SVARTE: UDI-direktør Frode Forfang sendte tirsdag direktoratets høringssvar til regjeringens 40 foreslåtte innstrammingstiltak i asylpolitikken. Foto: Sindre Glende / NTB scanpix

Foto: Sindre Glende / NTB scanpix
SVARTE: UDI-direktør Frode Forfang sendte tirsdag direktoratets høringssvar til regjeringens 40 foreslåtte innstrammingstiltak i asylpolitikken. Foto: Sindre Glende / NTB scanpix Foto: Sindre Glende / NTB scanpixVis mer

UDI fant en rekke mangler i regjeringens asylforslag

Mange av regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitikken trenger nærmere presisering, mener UDI. Forholdet til internasjonale forpliktelser er blant punktene direktoratet mener er for lite omtalt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere av forslagene innebærer vesentlige endringer i regelverket om beskyttelse, permanent opphold og familiegjenforening, skriver Utlendingsdirektoratet i sitt 78 sier lange høringssvar tirsdag.

Mange av forslagene trenger nærmere presisering, mener direktoratet. På grunn av kort høringsfrist, har det vært vanskelig å vurdere alle forslagene fullt ut og den samlede virkningen av dem, skriver UDI.

«Vi oppfatter videre at enkelte forslag ikke vil være i tråd med prosesskrav i nasjonalt og europeisk regelverk. Forholdet til internasjonale forpliktelser er videre mangelfullt omtalt i deler av høringsnotatet», heter det i høringssvaret.

Direktoratet trekker blant annet fram forslagene som gjelder mindreårige asylsøkere, som de mener er for lite omtalt i høringsnotatet.

Forslaget om strengere krav til familiegjenforening kan dessuten få en utilsiktet effekt ved at flere velger å reise til Norge og fremme søknad om beskyttelse på selvstendig grunnlag, fremfor å fremme søknad om familiegjenforening, mener UDI.

- Utfordrer våre forpliktelser Også Utlendingsnemnda (UNE) kom med sitt høringssvar i dag.

De mener at regjeringens forslag til asylinnstramninger «i noen grad» utfordrer Norges menneskerettslige forpliktelser og andre konvensjonsforpliktelser.

STRAMMER INN: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) under et besøk ved ankomstsenteret i Råde i desember Her hilser hun på f.v.: Hakkar Abdu, Amira Ahmed og Haidar Abdu, alle kurdere fra Syria. Regjeringen har foreslått en rekke innstramninger i asylpolitikken. I dag kom høringssvarene fra UDI og UNE. 
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
STRAMMER INN: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) under et besøk ved ankomstsenteret i Råde i desember Her hilser hun på f.v.: Hakkar Abdu, Amira Ahmed og Haidar Abdu, alle kurdere fra Syria. Regjeringen har foreslått en rekke innstramninger i asylpolitikken. I dag kom høringssvarene fra UDI og UNE. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

Det foreligger flere folkerettslige forpliktelser som Justis- og beredskapsdepartementet bør vurdere før de foreslåtte endringene i utlendingslovens paragrafer 18 og 32 blir forelagt Stortinget, skriver Utlendingsnemnda (UNE) i et 29 sider langt høringssvar tirsdag.

Paragraf 18 omhandler vedtak om bortvisning, mens paragraf 32 tar for seg kriterier for å nekte å realitetsbehandle en asylsøknad.

Forpliktelsene UNE mener regjeringen må vurdere før forslagene behandles i Stortinget, er blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), FNs barnekonvensjon, Grunnlovens paragraf 104 som omhandler barn, og Dublin III-forordningen.

UNE understreker at rollen som klageorgan innebærer tilbakeholdenhet i rettspolitiske spørsmål som reiser seg når det kommer til departementets innstrammingsforslag, men skriver: «De foreslåtte regelendringene utfordrer i noen grad grensen mot våre menneskerettslige forpliktelser og andre konvensjonsforpliktelser, og gjør også endringer i rettigheter og forventninger som er basert på tidligere regelverk og praksis.

(NTB)

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram