UDI har gitt Oslos største asylkontrakt til hotell som UDI selv har gitt karantene

Verdt over 500 000 kroner hver eneste dag.

STORKONTRAKT: Best Western Kampen Apartment Hotel er av UDI blitt tildelt Oslos største kontrakt for innlosjering av asylsøkere. I juni fikk selskapet karantene av Utlendingsnemnda, mens Arbeidstilsynet har avslørt underbetaling og lovbrudd på hotellet. Foto: NTB scanpix
STORKONTRAKT: Best Western Kampen Apartment Hotel er av UDI blitt tildelt Oslos største kontrakt for innlosjering av asylsøkere. I juni fikk selskapet karantene av Utlendingsnemnda, mens Arbeidstilsynet har avslørt underbetaling og lovbrudd på hotellet. Foto: NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Best Western Kampen Apartment Hotel er av Utlendingsdirektoratet (UDI) blitt tildelt Oslos største kontrakt for innlosjering av asylsøkere.

UDI bekrefter overfor Dagbladet at de disponerer i overkant av 700 plasser ved hotellet, som ligger i Kjølberggata, ikke langt ifra Munch-museet og Tøyenbadet. UDI opplyser på generelt grunnlag at de betaler omkring 800 kroner pr. seng pr. natt. Trolig vil avtalen være verdt minst 560 000 kroner pr. natt - før utgifter trekkes fra.

Men i juni i år fikk hotellet karantene i to år av Utlendingsnemnda (UNE) på grunn av «grove eller gjentatte brudd» på utlendingsloven. I november i fjor kom UDI selv til samme konklusjon.

Hotellet eies av familien Singh, som flere ganger har vært i medias søkelys. Gurpreet Singh, styremedlem og innkjøpssjef ved Kampen Hotell, hevder overfor Dagbladet at UNE-karantenen er «gamle lik» fra selskapets tidligere styre.

Fire ansatte varslet

Bakgrunnen for karantenen var at fire ansatte hadde kontaktet Oslo-politiet med opplysninger om at de ikke fikk arbeidskontrakter eller lønnsslipper, at de ikke fikk lønn i tide og at de jobbet mer enn vanlig arbeidstid uten overtidsbetaling.

Saken ble første behandlet av UDI selv. I vedtaket fra UDI beskrives spesielt saken til en av de ansatte, som hadde en lederstilling ved hotellet. Ifølge vedtaket forklarte han til Oslo-politiet at han fikk utbetalt mye mindre lønn enn han var blitt lovet, og at hotellet også hadde vært inne på hans konto og satt inn og tatt ut penger uten at han visste hvorfor.

UDI vedtok derfor, i november i fjor, at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse til personer som jobber på Kampen Hotell AS.
Hotellet var ikke enig i resultatet. De klaget vedtaket inn til UNE, der saken ble behandlet i sommer.

UNE enig

I sitt vedtak fra 16. juni legger UNE til grunn at den aktuelle mellomlederen ikke en eneste måned i 2012 hadde fått utbetalt den lønna han var blitt lovet.

Mannen var ikke norsk statsborger, og hadde reist fra et asiatisk land til Norge ens ærend for å jobbe på hotellet. Han forklarte også at han var blitt lovet fast arbeid - men at han, da arbeidet tok slutt, fikk beskjed om at det hadde vært en «prosjektstilling».

Etter en samlet vurdering er UNE enig med UDI i at Kampen Hotell AS grovt har overtrådt regler i utlendingsloven som skal verne om arbeidstakeres lønns- eller arbeidsvilkår. Derfor avgjør UNE at ingen skal få oppholdstillatelse i Norge for å jobbe for Kampen Hotell AS i en periode på to år fra vedtaksdatoen.

UDI: - Dårlig tid

Eirik Eide, regiondirektør i UDI, bekrefter i en e-post til Dagbladet at UDI likevel inngikk en rammeavtale med Kampen Hotell AS i september. Avtalen løper i seks måneder, og i skrivende stund disponerer UDI drøyt 700 sengeplasser ved hotellet.

- Hvorfor gis det en storkontrakt til et selskap som av UDI selv (og UNE) er blitt svartelistet?

- En karantene er ikke det samme som «svartelisting». Under en karantene av denne typen ligger det ingen begrensninger i virksomheten ved hotellet, med unntak av å ansette tredjelandsborgere, altså arbeidskraft hentet utenfor EØS-området.
Vi må kunne forvente at et hotell, som lenge har vært klar over UDI og Arbeidstilsynets innvendinger, drifter etter våre retningslinjer, skriver Eide i en e-post.

- Karantenen og tvisten med Arbeidstilsynet var ikke et eksplisitt tema da vi undertegnet kontrakten om akuttinnkvartering med hotellet. Vi måtte raskt skaffe mange overnattingsplasser, helst i nærheten av PU på Tøyen, og derfor ble avtalen med hotellet inngått, skriver Eide.

Trekker ikke kontrakten

- Var dere klar over dette da Kampen Hotell AS fikk kontrakten?

- UDI har behandlet karantenesaken, og slik sett har vi vært klar over dette. Men som nevnt var ikke dette et eksplisitt tema da Region- og mottaksavdelingen vår inngikk avtale om akuttovernatting. Vi måtte raskt skaffe mange overnattingsplasser, helst i nærheten av PU på Tøyen, derfor ble avtalen med hotellet inngått.

- Vil kontrakten nå bli trukket tilbake?

- Vi forventer at hotellet forholder seg til gjeldende regelverk slik våre driftsavtaler forutsetter, og vi vil ikke trekke kontrakten tilbake.

- Hva er verdien av avtalen?

- Vi går ikke inn på priser i enkeltavtaler om innkvartering av uregistrerte asylsøkere eller akuttinnkvartering. Snittprisen på landsbasis for akuttinnkvarteringer ligger på i underkant av 800 kroner, skriver Eide.

Underbetaling

Kampen Hotell har en rekke ganger vært i Arbeidstilsynets søkelys for brudd på arbeidsmiljøloven. Da Arbeidstilsynet i 2011 besøkte hotellet fant de ut at de ansatte jobbet sju søndager på rad, ikke fikk overtidsbetalt, og fikk lønn helt ned til 41 kroner i timen.

I april 2014 fant Arbeidstilsynet at hotellet kjøpte renholdstjenester fra et ulovlig litauisk selskap, ikke hadde verneombud, og ikke fulgte opp lønns- og arbeidsvilkårene skikkelig. Striden har nå havnet i retten etter at det litauiske selskapet, Danitas, saksøkte Arbeidstilsynet. Deres advokat Tor Eggesvik oppgir i sin stevning til Oslo tingrett at vaskerne var selvstendig næringsdrivende - og ikke vanlige ansatte - og at Arbeidstilsynets funn er feil.

- Det ville ikke vært mulig å ta i mot så mange flyktninger hvis ikke det litauiske selskapet hadde vært organisert på denne måten, sier Eggesvik til Dagbladet.

«Gamle lik»

Gurpreet Singh, styremedlem og innkjøpssjef ved Kampen Hotell, sier Danitas nå har sagt opp avtalen med hotellet - og at hotellet har tatt inn 60 nye ansatte. Singh sier at flere av de ansatte kommer fra organisasjoner som gratis har bistått Politiets Utlendingsenhet med å ta i mot flyktninger på Tøyen. Han kaller UNE-karantenen «gamle lik» fra selskapets tidligere styre.

- Vi kom som ny eier og nytt styre i 2013. Dette var ting som hang som «et gammel lik» i det gamle selskapet, siden det var samme selskap. Da følger alle tingene med. Vi klaget på vegne av det gamle selskapet, men dessverre fikk vi ikke medhold. Det har ingenting med det nye styret å gjøre. Vi kunne like gjerne ha stiftet et nytt selskap — og det angrer vi på at vi ikke gjorde, sier Singh.

Gurpreet Singh er helt klar på at han og det nåværende styret ikke hadde noe med den tidligere driften å gjøre. Likevel uttalte han seg om selskapet også i 2012 - noe han forklarer slik:

- Jeg jobbet på nabokontoret, og ble spurt om det. Jeg hadde ingen fullmakter til å gjøre det. Det var dumt. For alle artiklene ligger der ute med mitt navn. Det var veldig dumt, og det har ødelagt veldig mye for meg, Nesten alle artiklene har store feil og mangler. Selv har jeg aldri hatt noe trøbbel, og alle samarbeider veldig godt med meg. Jeg har prøvd å rydde opp i dette her, men nå blir det hengende feil ved meg personlig.

Tolkning

- Hva syntes du om som forretningsmann om forholdene som har blitt avdekket?

- Jeg kan ikke uttale meg om det. Det må du spørre den forrige ledelsen om. I vår periode har det ikke vært noen pålegg, hevder Singh.

Dette på tross av at Arbeidstilsynet i april 2014 slo fast at hotellet kjøpte renholdstjenester fra et ulovlig litauisk selskap, ikke hadde verneombud, og ikke fulgte opp lønns- og arbeidsvilkårene skikkelig.

- Alt kommer an på tolkning. Alle bruddene er besvart og lukket. Det har ikke vært noen brudd etter at vi tok over. Det må du se på. Disse påleggene er et resultat av denne saken med Danitas. Hvis Dantias får medhold i retten så vil ikke disse sakene være gyldige, hevder Singh.

Dagbladet har vært i kontakt med Danitas, som henviser til advokat Eggesvik. Arbeidstilsynet bekrefter at påleggene mot Danitas fortsatt er gyldige, men at fristen for å etterkomme påleggene er utsatt på grunn av rettssaken.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram