UDI lover skjerping

UDI-direktør Trygve G. Nordby lover kjappere behandling, mer informasjon og bedre service i familiesaker. Mindre mistenkeliggjøring kan han ikke love.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi er lite fornøyd med tingenes tilstand. Alt Dagbladet har skrevet om ventetider og problemer med saksbehandling, er korrekt. Ventetida er for lang. Servicen er for dårlig. Det beklager vi like mye som alle andre, sier toppsjef Trygve G. Nordby i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Han lover raskere behandlingstid og bedre service, og flytter ressurser fra asylsaker til oppholdssaker. I år skal 2000 færre asylsaker enn planlagt behandles. Dermed får UDI tid til 3000 flere familiegjenforeninger, 4000 flere statsborgersaker og 3000 flere saker om reisedokumenter.

- Mange vitner falskt

- Hvor lang bør den ideelle saksbehandlingstida i familiegjenforeningssaker være?

- Fra dager eller uker i enkle saker, til måneder i vanskeligere. Saker bør ikke ta mer tid enn vi trenger for å behandle dem. Men vi må få forståelse for at enkelte saker er vanskeligere enn andre. Noen ganger mangler dokumentasjon. Vi tar mange i å vitne falskt. Vi vet at mange prøver å bløffe oss, sier Nordby.

- Presset mot vår del av verden er stort, og det er fort gjort å falle i fella at vi tror at alle som kommer til oss, er kjeltringer. Vår store utfordring er å kontrollere alle saker grundig nok, samtidig som vi møter hver søker ut fra antatt ærlig hensikt.

- Må ha bevis

- Hvor bør bevisbyrden ligge? Skal UDI bevise at et ekteskap er proforma, eller ekteparet at det er ekte?

- Vi må ha bevis på at ekteskapet er lovlig. Jo mer vi kan skyve bevisbyrden ut fra oss selv, dess bedre. Jo mer dokumentasjon hvert par kan stille med, dess mindre arbeid og raskere behandlingstid for oss.

- Hvor langt må et par gå i å vise at deres forhold er ekte?

- Vi forstår at det virker absurd at vi vurderer andres privatliv. Det er en balansegang. Folk som har vært sammen i årevis, trenger ikke vår årvåkenhet på samme måte som folk som giftet seg etter veldig kort tid. Det trenger ikke være galt, men kommer de i tillegg fra land med mange falske papirer, må vi kontrollere bedre.

- Er det riktig å forskjellsbehandle etter opprinnelsesland?

- Ja. Det er ikke diskriminering å fastslå at det i enkelte land mangler dokumentasjon eller er stor tilgang på falske dokumenter. Vi må sjekke innbyggere fra slike land grundigere enn mennesker fra land der det ikke skjer misbruk. Ingen bør bli fornærmet over å bli sjekket. Det er som å kjøre bil og bli stoppet i kontroll.

Menneskeverd

- Ser dere sakene som mennesker eller som papirer?

- Hvert papir handler om et menneske. Vår utfordring er å huske det. Internt beskriver vi våre verdier med ordene «menneskeverd, profesjonalitet, helhet». Nå vil vi ansette en servicesjef for å gjøre publikumsbehandlingen bedre.

- Dagbladets serie har gitt oss en flom av henvendelser. De fleste forteller at de ikke får informasjon om sine saker.

- Vi vil at alle som ringer, får vite hvor sakene deres står. Dilemmaet er tid. Jo flere publikumshenvendelser, dess mindre tid til behandling.

Menneskelige hensyn

- Er UDI tilstrekkelig bemannet?

- Ikke i dag. Det siste året har vi byttet datasystem og bygd om strukturen for å bli bedre rustet for framtida. Samtidig har dokumentene stablet seg opp. Men vi er tilstrekkelig bemannet for framtidas behov. Utfordringen er å få unna toppen. Det skal vi klare.

- Søknader avvises fordi det ikke foreligger «sterke menneskelige hensyn». Er ikke kjærlighet et menneskelig hensyn?

- Vi bør bli flinkere til å skrive «sterke menneskelige hensyn i juridisk forstand» når det er det vi mener. Kommunikasjon blir en viktig utfordring for servicesjefen. Egentlig burde vi kunne skrive at «vi skjønner at det er jævlig, men din søknad oppfyller ikke lovens kriterier». Vi følger regelverket det er politisk bestemt at vi skal følge. Hvis folk mener det er for strengt, må de jobbe for å endre loven.

- Er det et mål for UDI å holde flest mulig ute?

- Nei. Dette er en tøff jobb. Det er leit når vi blir frakjent menneskelighet eller tillagt motiver vi ikke har.

RASKERE BEHANDLING: - Ventetida er for lang, og servicen er for dårlig, innrømmer UDI-direktør Trygve Nordby. Nå lover han at UDI skal bli flinkere.