UDI-sjef Nordby: - Forberedt på storm

- Da jeg sa ja til å ta jobben som direktør i Utlendingsdirektoratet, visste jeg at avgjørelser UDI tar kan avstedkomme sterke reaksjoner. Slik sett har jeg hatt en høy mental beredskap på situasjoner som dette.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier utlendingsdirektør Trygve G. Nordby om stormen rundt vedtaket om å gi oppholdstillatelse på humanitært grunnlag til de to flykaprerne Mansour og Farhad Muhammadi Injeh.

På henvendelser fra UDI har den norske ambassaden i Teheran, og UD, konkludert med at de to flykaprerne ikke risikerer dødsstraff hvis de blir sendt tilbake til Iran. Irans ambassade i Oslo sier også at de to ikke kan få dødsstraff.

- Hvilke opplysninger sitter UDI på som gjør at man fraviker UDs og den norske ambassadens anbefalinger?

- Vi tar rutinemessig kontakt med norske utenriksstasjoner i saksbehandlingen, men vi må også gå til andre kilder. Nettopp i Iran, som vi besøker jevnlig, har vi gode kontakter. I denne saken har vi også uttalelser fra to uavhengige jurister. Summen av det materialet vi samlet inn, og de internasjonale konvensjoner vi er forpliktet av, gjorde at vi fant det nødvendig å gi de to opphold på humanitært grunnlag, sier Nordby.

- UDI får kritikk for at man i denne saken ikke tok kontakt den politiske ledelsen i henhold til utlendingslovens '38, som sier at direktoratet skal informere om saker som «berører rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn»?

- Vi fant ikke at slike hensyn angikk denne saken, men jeg er glad for det initiativ kommunalministeren nå tar for å få en klargjøring av hvilke prinsipper som skal gjelde for slik kontakt.

- Forstår du de sterke reaksjonene?

- At det er massive reaksjoner er ikke vanskelig å forstå. Reaksjonene er likevel ganske forskjellige. Noen mener at vi burde sendt dem tilbake, selv om de ville få dødsstraff, mens andre mener at vi burde funnet et annet land å sende dem til.

- Carl I. Hagen mener du bør få sparken?

- Hvorfor det? Nei, jeg kan ikke gi meg inn i slike diskusjoner. Jeg har en jobb å gjøre, og et lovverk å forholde meg til, sammen med internasjonale konvensjoner som er vedtatt av Stortinget.

- Du er ikke blitt rystet i troen på at dette var en riktig avgjørelse?

- Jeg føler meg komfortabel med den beslutningen vi har tatt.