UDI vil utvise Krekar

Advokaten hans truer med søksmål.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utlendingsdirektoratet (UDI) anbefaler at mulla Krekar sendes ut av Norge.

- Oppsiktsvekkende, sier Krekars advokat Arvid Sjødin, som varsler rettssak dersom han kastes ut.

I februar 2003 vedtok UDI at mulla Krekar skulle miste sin asylstatus, sine reisebevis, bosettingstillatelsen og arbeids- og oppholdstillatelsen. Bakgrunnen for dette vedtaket var blant annet hensynet til rikets sikkerhet.

Krekar klagde på utvisningen og fikk bli i Norge til klagen var behandlet.

UDI har nå vurdert klagen, og konklusjonen er klar: - Utlendingsdirektoratet har (...) kommet fram til at det ikke er grunn til endre vedtaket av 19.02.2003.

Grove brudd

Sterke allmennpreventive hensyn tilsier ifølge UDI en utvisning av Krekar «fordi det å gi bevisst uriktige opplysninger til norske myndigheter vanskeliggjør myndighetenes kontroll med utlendingers opphold i Norge».

UDI mener videre at det å utvise Krekar er rimelig, selv med hensyn til de negative konsekvenser dette eventuelt vil få for Krekars privatliv og familieliv. Bakgrunnen for at dette er rimelig etter UDIs syn, er Krekars «grove brudd på utlendingsloven».

- Og under enhver omstendighet i forhold til hensynet til rikets sikkerhet, skriver UDI videre i anbefalingen.

- Oppsiktsvekkende

Krekars advokat Arvid Sjødin sier at UDIs anbefaling er «oppsiktsvekkende», og han varsler rettssak dersom Kommunal- og regionaldepartementet opprettholder beslutningen.

- Om departementet opprettholder dette standpunktet, vil vi gå til søksmål for å få kjent beslutningen ugyldig. Det sentrale spørsmålet blir da om Krekar har et beskyttelsesbehov i Irak. Det er helt klart at han har satt seg i en posisjon i det distriktet han eventuelt skal utvises til, hvor det er fare for hans liv, sier Sjødin til NTB.

Endret Irak

I anbefalingen fra UDI heter det at forholdene i Irak den siste tiden er «vesentlig endret».

En utsendelse av Krekar vil ifølge UDI ikke medføre brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen dersom det kan etableres «tilfredsstillende sikkerhet for at han ikke vil bli utsatt for tortur eller annen umenneskelig behandling» - for eksempel gjennom en avtale med irakiske myndigheter.

- Situasjonen i Irak er i øyeblikket under så omfattende endringer at mulighetene for å få etablert slik tilfredsstillende sikkerhet må vurderes løpende under klagesaksbehandlingen, heter det i anbefalingen fra UDI.

(®NTB)

OPPRETTHOLDER VEDTAKET: UDI snudde ikke i Krekar-saken.