Ueland advarer mot forhåndsdømming

- Det er uakseptabelt å spekulere om skyld når vi nå snakker om mennesker som ikke kan forsvare seg og som ennå ikke er kommet i graven, sier NSB-direktør Osmund Ueland.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Uelands kommentar må oppfattes som en sviende kritikk av den foreløpige rapporten fra Jernbaneverkets uhellskommisjon.

- Jeg vet mer enn andre hvilken situasjon de pårørende er i. Jeg har møtt dem som har mistet sine ektemenn. Det er dem og alle som har mistet noen i ulykken jeg nå tenker mest på. Da synes jeg ikke man, fem dager etter ulykken og før de omkomne er i graven, skal spekulere om skyld. Det er en helt uakseptabel ekstrabelastning for de etterlatte, sier Ueland.

Han understreker at ulykken fortsatt er under politietterforskning, og at Jernbaneverkets uhellskommisjon heller ikke selv har trukket noen konklusjon om årsaken til ulykken.

Tar ansvar

Ueland advarer også mot tendenser til ansvarsfraskrivelse.

- Jeg vil ikke være for konkret. Men NSB prøver ikke å skyve ansvaret over på andre. Jeg forventer at andre bruker sin ekspertise og tar sitt ansvar, sier Ueland til Dagbladet. Han sier at dersom det finnes enkle grep som kan sikre at togledere blir alarmert om ulykker som er i ferd med å skje, bør slike tiltak treffes.

Hovedverneombud Stein-Erik Olsen i Norsk Lokomotivmannsforbund mener rapporten fra Jernbaneverkets uhellskommisjon er en forhåndsdømming av den ene lokføreren.

Kritikken mot rapporten som ble lagt fram for offentligheten i går, er massiv fra flere hold.

- Dette er bare Jernbaneverkets interne gjennomgang av kjøreveiens og fjernstyringens tilstand. Det er ingen uavhengig rapport, sier direktør Sverre Quale i Statens jernbanetilsyn.

Han vil ikke trekke noen konklusjoner basert på dette materialet, men vente til all etterforskning og gransking av ulykken er avsluttet.

- Jeg oppfatter rapporten som en forhåndsdømming av den ene lokføreren, selv om kommisjonen vil si at de ikke fordeler skyld, sier hovedverneombud i NSB, Stein-Erik Olsen, til Dagbladet.

Partsinnlegg

- Kommisjonen har vært for rask til å konkludere og utlevere rapporten. Den burde ha ventet til alle undersøkelser var gjort, sier Olsen.

Selv tviler han sterkt på kommisjonens konklusjon om at lokføreren kjørte på rødt. Og han legger ikke skjul på at han ser på rapporten som et partsinnlegg fra Jernbaneverket.

Han får støtte av advokat Harald Stabell, som forsvarte lokføreren i Nordstrand-ulykken i 1993.

- Rapporten er et rent partsinnlegg og virker som et forsøk på renvasking av Jernbaneverket i en fase hvor det er maksimal oppmerksomhet om ulykken. Uhellskommisjonen har brukt eliminasjonsteknikk for å fastlå at at en av lokførerne kjørte på rødt lys. Dette er ikke godt nok dokumentert. Man sier det ikke rett ut, men man fritar seg selv og velter indirekte ansvaret over på en person som ikke kan forsvare seg, sier Stabell.