Uendrede priser i desember

Flyreiser ble dyrere i desember, men mat på tilbud jevnet ut konsumprisindeksen. Veksten de siste tolv månedene har vært på 1,6 prosent, ifølge SSB.

Prisene på strøm og nettleie har bidratt mye til den økte konsumprisindeksen, med en økning på 8,0 prosent de siste tolv månedene. Elektrisitetsprisene er nå på sitt høyeste nivå siden januar 2011, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisen på flyreiser gikk opp 24,7 prosent fra november til desember, mens mat og alkoholfri drikke på tilbud i forbindelse med jul trakk i motsatt retning, slik at de samlede prisene var uendret fra november til desember.

Følgende varer har blitt dyrere de siste tolv månedene (prisendring i prosent i parentes):

* Matvarer og alkofri drikke (+ 0,6 prosent)

* Alkohol og tobakk (+2,4 prosent)

* Bolig, lys og brensel (+2,4 prosent)

* Transport (+3,1 prosent)

* Post- og teletjenester (+0,5 prosent)

* Kultur og fritid (+1,9 prosent)

* Hotell- og restauranttjenester (+2,7 prosent)

Følgende varer har blitt billigere:

* Klær og skotøy (-1,3 prosent)

* Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo (-2,3 prosent)

* Helsepleie (-0,1 prosent)

Tallene gjelder for desember 2016 – desember 2017.

(NTB)