UENIGHET: I avtalen som er gjort mellom styret og ansatte i Enova kommer det til uttrykk at partene fortsatt er uenige om det er grunnlag for å hevde at ansatte er blitt mobbet av Eli Arnstad.
Foto: Thomas Rasmus Skaug / Scanpix
UENIGHET: I avtalen som er gjort mellom styret og ansatte i Enova kommer det til uttrykk at partene fortsatt er uenige om det er grunnlag for å hevde at ansatte er blitt mobbet av Eli Arnstad. Foto: Thomas Rasmus Skaug / ScanpixVis mer

Uenige om Arnstad-mobbing

Fremdeles strid mellom ansatte og styret i Enova.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

14 måneder etter at Eli Arnstad trakk seg som Enova-sjef etter mobbepåstander, har styret og de ansatte blitt enige om en avtale.

Etter det Dagbladet kjenner til skal avtalen dekke store deler av de ansattes utgifter til advokathonorar og en undersøkelse om arbeidsmiljøet i selskapet.

Men avtalen er uten en løsning på den bitre mobbestriden.

Arnstad gikk

26. november i fjor gikk Eli Arnstad av som administrerende direktør for Enova. Bakgrunnen var en arbeidsmiljøundersøkelse hvor flere ansatte kom med en rekke påstander om mobbing. Flere skal ha ment seg mobbet eller trakassert av Arnstad.

De tillitsvalgte mente de hadde varslet ledelsen om alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Siden det har styret, med styreleder Jørn Rattsø i spissen, og de ansattes tillitsvalgte, med Anne Guri Selnæs i front, ligget i en langvarig strid om hva som egentlig har foregått i bedriften.

Avtalen er ment å skulle avslutte den bitre striden som fortsatte mer enn ett år etter at Eli Arnstad trakk seg som Enova-sjef.

I dag blir trolig avtalen, som Dagbladet kjenner innholdet i, offentlig kjent.

Innrømmer problemer

I avtalen kommer det til uttrykk at partene fortsatt er uenige om det er grunnlag for å hevde at ansatte er blitt mobbet.

Etter det Dagbladet kjenner til, går styret likevel langt i å innrømme at arbeidsmiljøundersøkelsen fra AFI ga grunnlag for varsling. Dermed kommer styret de ansatte i møtet på en sentralt punkt i striden.

Men avtalen skal inneholde en formulering som på styrets vegne konkluderer med at det ikke er grunn til å hevde at Eli Arnstad mobbet sine ansatte. Det skal de tillitsvalgte ikke være enig i.

Fortsatt uenighet

Dermed inneholder den inngåtte avtalen en konstatering av at det fortsatt ikke er enighet om den alvorligste påstanden om mobbing; nemlig om den tidligere Enova-direktøren mobbet eller trakasserte ansatte.


Verken hovedtillitsvalgt i Enova, Anne Guri Selnæs, styrets leder Jørn Rattsø, administrerende direktør Nakstad eller Eli Arnstad, var i går kveld tilgjengelig for kommentar.

id = "idL14881047"; window.onload = initpreview; listid = ""; document.onkeypress = processkeypress document.onkeydown = processkeydown formaction = "storycontent" function find_actionparameters_for_node(curnode, selectobjectinstory) { var param = ""; if (curnode && (curnode.id!="body")) { var id = curnode.id; var sidpos = id.indexOf("sid"); if (sidpos>=0) { param += "sid="+id.substring(sidpos+3); id = id.substring(0,sidpos); } else param += "sid=B55123099Z.1"; if (id.substring(0,2)=="id") { if (param!="") param+= "&"; param += "id="+id.substring(2); } else if (id.substring(0,6)=="bodyid") { if (param!="") param+= "&"; param += "id="+id.substring(6); } else if ((typeof selectobjectinstory == 'undefined') || !selectobjectinstory) param += "&selectobjectinstory=0" } else { param = "sid=B55123099Z.1" param += "&id=L14881047" } if (listid != "") param += "&listid="+listid; return param; } function refresh(sid,id,onlyparent) //Called from preview pane { var storyref = "storycontent?sid=" + sid; if (id) storyref += "&id=" + id; if (opener && opener.refresh) { opener.refresh(sid,id); if (!onlyparent) window.location = storyref; } else if (parent && parent.refresh) parent.refresh(sid,id); else { if (!onlyparent) window.location = storyref; } } function select_next() { if (opener && opener.select_next) { opener.select_next(false); return; } if (parent && parent.select_next) parent.select_next(); } function select_prev() { if (opener && opener.select_prev) { opener.select_prev(false); return; } } function initpreview() { initstory(); cMap["body"] = "StoryActions.Text.Print.Usage"; Enabled["StoryActions.Text.Print.Usage"] = "1111111111111111111111" Enabled["StoryActions.Text.QuickMenu"] = "111111" KeyMap[ 78 ] = select_next; KeyMap[ 80 ] = select_prev; } updateWidth("content", ".PreviewArea"); .TextCut { whitespace: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; clip: rect( ); } .ValueRightAlignedTextCut { font-style: normal; font-weight: normal; color: #000000; padding-right: 4px; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; text-align: right; line-height: 14px; }
cMap["bodyidB82124288Z.1"] = "StoryActions.Package.Print"; Enabled["bodyidB82124288Z.1"] = "11111"; cMap["menu__StoryActions.Text.QuickMenu"] = "StoryActions.Text.QuickMenu"; cMap["menu__StoryActions.Text.Print.Usage"] = "StoryActions.Text.Print.Usage"; cMap["bodyidB82124288Z.1"] = "StoryActions.Package.Print"; Enabled["bodyidB82124288Z.1"] = "11111"; cMenu["StoryActions.Text.Print.Usage"] = {menuID:"menu__StoryActions.Text.Print.Usage", items:[ { label:"Properties", name:"TextObjectDetails", popup:"1",windowparam:"width=800,height=525,resizable,scrollbars=yes",help:"Text Properties",access:"t",storyaction:"TextObjectDetails", action:storyaction, shortcut:{key:"Z",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl Z"},description:"Lets you modify the selected text properties."} ,{ label:"Open", name:"Open", popup:"0",windowparam:"",help:"Open",access:"O",storyaction:"Open", action:storyaction, shortcut:{key:"O",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl O"},description:"Opens the selected usage of the text."} ,{ label:"Open as Read-Only", name:"OpenRO", popup:"0",windowparam:"",help:"Open as Read-Only",access:"n",storyaction:"OpenRO", action:storyaction} ,{ label:"Open Partial", name:"OpenPartial", popup:"0",windowparam:"",help:"Open Partial",access:"a",storyaction:"OpenPartial", action:storyaction} ,{ label:"Open with Adobe InCopy", name:"OpenWithInCopy", popup:"0",windowparam:"",help:"Open with Adobe InCopy",access:"w",storyaction:"OpenWithInCopy", action:storyaction} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"To Writing", name:"SendToReporter", popup:"0",windowparam:"",help:"To Writing",access:"",storyaction:"SendToReporter", action:storyaction, shortcut:{key:"1",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl 1"},description:""} ,{ label:"To Copy Editing", name:"SendToCopyEditor", popup:"0",windowparam:"",help:"To Copy Editing",access:"",storyaction:"SendToCopyEditor", action:storyaction, shortcut:{key:"3",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl 3"},description:""} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"Ready", name:"SendToProduction", popup:"0",windowparam:"",help:"Ready",access:"y",storyaction:"SendToProduction", action:storyaction, shortcut:{key:"5",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl 5"},description:"Declares the selected usage of the content item ready to be published."} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"To Proofreading", name:"SendToProofReading", popup:"0",windowparam:"",help:"To Proofreading",access:"",storyaction:"SendToProofReading", action:storyaction} ,{ label:"Proofreading Done", name:"ProofReadingDone", popup:"0",windowparam:"",help:"Proofreading Done",access:"",storyaction:"ProofReadingDone", action:storyaction} ,{ label:"Proofreading Not Done", name:"ProofReadingNotDone", popup:"0",windowparam:"",help:"Proofreading Not Done",access:"",storyaction:"ProofReadingNotDone", action:storyaction} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"Version Manager ...", name:"DbaVer", popup:"0",windowparam:"",help:"Version Manager",access:"r",storyaction:"DbaVer", action:storyaction} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"Proofview Page", name:"PageProofview", popup:"",windowparam:"width=800,height=740,resizable,scrollbars",help:"Proofview Page",access:"P",storyaction:"PageProofview", action:storyaction} ,{ label:"Validate Text", name:"Validation", popup:"0",windowparam:"",help:"Validate Text",access:"x",storyaction:"Validation", action:storyaction} ,{ label:"Copy to Story Folder", name:"CopyToStory", popup:"1",windowparam:"width=400,height=170,resizable,scrollbars",help:"Copy to Story Folder",access:"F",storyaction:"CopyToStory", action:storyaction} ,{ label:"Create Story Folder", name:"CreateNewStoryFromItem", popup:"1",windowparam:"width=800,height=580,resizable=yes,scrollbars=yes",help:"Create Story Folder",access:"e",storyaction:"CreateNewStoryFromItem", action:storyaction} ,{ label:"Remove from Package", name:"DeleteUsage", popup:"1",windowparam:"width=400,height=150,resizable",help:"Remove from Package",access:"R",storyaction:"DeleteUsage", action:storyaction} ]} cMenu["StoryActions.Text.QuickMenu"] = {menuID:"menu__StoryActions.Text.QuickMenu", items:[ { label:"Properties", name:"TextObjectDetails", popup:"1",windowparam:"width=800,height=525,resizable,scrollbars=yes",help:"Text Properties",access:"t",storyaction:"TextObjectDetails", action:storyaction, shortcut:{key:"Z",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl Z"},description:"Lets you modify the selected text item properties."} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"To Writing", name:"SendToReporter", popup:"0",windowparam:"",help:"To Writing",access:"",storyaction:"SendToReporter", action:storyaction, shortcut:{key:"1",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl 1"},description:""} ,{ label:"To Copy Editing", name:"SendToCopyEditor", popup:"0",windowparam:"",help:"To Copy Editing",access:"",storyaction:"SendToCopyEditor", action:storyaction, shortcut:{key:"3",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl 3"},description:""} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"Ready", name:"SendToProduction", popup:"0",windowparam:"",help:"Ready",access:"y",storyaction:"SendToProduction", action:storyaction, shortcut:{key:"5",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl 5"},description:"Declares the content item ready to be published."} ]} cMenu["StoryActions.Package.Print"] = {menuID:"menu__StoryActions.Package.Print", items:[ { label:"Properties", name:"ModifyPrintBudget", popup:"1",windowparam:"width=450,height=550,resizable,scrollbars",help:"Print Package Properties",access:"t",storyaction:"ModifyPrintBudget", action:storyaction, shortcut:{key:"Z",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl Z"},description:"Lets you modify the selected print publication package properties."} ,{ label:"Delete Package", name:"DeletePackage", popup:"0",windowparam:"",help:"Delete Package",access:"D",storyaction:"DeletePackage", action:storyaction} ,{ label:"Copy Package", name:"CopyBudget", popup:"1",windowparam:"width=400,height=125,resizable,scrollbars",help:"Copy Package",access:"C",storyaction:"CopyBudget", action:storyaction, shortcut:{key:"Y",shift:0,alt:1,ctrl:1,shortcutstr:"Alt Ctrl Y"},description:"Lets you copy the selected package."} ,{ label:"Separator", name:"Separator", popup:"0",windowparam:"",help:"-",access:"",storyaction:"Separator", action:storyaction} ,{ label:"Proofview Page", name:"PageProofview", popup:"",windowparam:"width=800,height=740,resizable,scrollbars",help:"Proofview Page",access:"P",storyaction:"PageProofview", action:storyaction} ]}