Ufattelige handlinger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er ikke mulig å fatte hva som rører seg i en 39-årig mann som kveler og misbruker sin 11-årige stedatter. Det er heller ikke mulig å begripe at en 37-årig mann griper sitt militære automatvåpen og retter det mot sine egne barn og barnas mor. Vi søker språklig tilflukt i faste vendinger som at det må ha klikket for ham, eller at han er syk i hodet. Og for å vise vår medfølelse og opprørthet, sier vi at barnedrapsmannen aldri må få slippe løs på samfunnet igjen.
  • 39-åringen er blant de drapsmennene som har drept to ganger. Det skjer svært sjelden, men reiser naturlig spørsmålet om hva som kunne ha vært gjort annerledes for å hindre gjentakelsen. Trolig svært lite. Det finnes ingen ekspertise som med noenlunde grad av sikkerhet kan forutse det som skjedde i Steinkjer, like lite som eksperter kunne ha forutsett drapene og selvmordet i Kongsvinger. Strafferammer, mer politi eller andre juridiske overlegninger har ingen avvergende eller bremsende virkning på slike gjerningsmenn. Landets kriminalpolitikk skal heller ikke formuleres og omformuleres etter enkelttragedier og -hendelser.
  • Samfunnets reaksjon overfor drapsmannen i Steinkjer vil trolig bli nyordningen med fengslig forvaring som kan forlenges med fem år av gangen. Fra før sitter den ene av drapsmennene fra Baneheia på en slik dom. Selv om det kan virke både meningsløst og hensiktsløst, er det samfunnets plikt å gi også slike gjerningsmenn en behandling som i tillegg til straff kan bidra til å hindre enhver mulighet for gjentakelse. Samtidig må de domfeltes rettssikkerhet også sikres under soning og når spørsmålet om forlengning av forvaringen kommer opp til vurdering.
  • Ekspertise, enten det er innen psykiatri eller andre disipliner, kan dessverre ikke veilede oss ut av dilemmaene som slike tragedier stiller opp. Vi må i stedet holde fast ved de prinsippene vi har maktet å forme i en tilstand uten den naturlige og forståelige affekten som ufattelige handlinger setter oss alle i.