Ufødte barn kan bli verst rammet

Ufødte barn kan bli aller verst rammet av den radioaktive strålingen i Kosovo og Serbia. Derfor haster det at NATO rydder opp etter seg, mener Redd Barna i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Ufødte barn er de mest sårbare for radioaktiv stråling. Små barn i utvikling er også meget utsatt. Gravide kvinner og små barn i områder hvor det er påvist slik stråling må overvåkes over tid. Det er en forpliktelse NATO bør ta på seg, sier Lars Grønseth i Redd Barna.

- Rydd opp

Redd Barna er bekymret for sivilbefolkningen i Kosovo og i Serbia. Det er mennesker som bor og lever her som mest risikerer å få framtida si ødelagt av strålingen fra den amerikanske uranammunisjonen.

- Vi må kreve at NATO fjerner alle radioaktive gjenstander så raskt som mulig, og at områder hvor dette ikke lar seg gjøre, sikres på best mulig måte. Norge bør presse på i NATO for å få fortgang i dette arbeidet, sier Grønseth.

Mot Irak brukte amerikanerne langt mer uranammunisjon enn mot serberne. Redd Barna mener at erfaringen fra Irak nå kan tas i bruk i Kosovo og i Serbia.

- Det hevdes at forekomsten av blodkreft i Irak har steget seks- sju ganger etter Golf-krigen. Kunnskapen fra Irak, selv om den er meget tragisk, kan komme sivile i Kosovo og Serbia til gode. Derfor er det nyttig at den utnyttes så raskt som mulig, sier Grønseth,

- Forby uranvåpen

Norge har nettopp påbegynt arbeidet som nyvalgt medlem av FNs sikkerhetsråd. Denne posisjonen bør Norge nå bruke for å stanse bruk av uranammunisjon i framtida, mener han.

- Det er neppe tvil om at denne type våpen er i strid med folkeretten, på grunn av dens skader på miljøet over lengre tid.

- Norge må nå bruke både sin posisjon i Sikkerhetsrådet og sitt medlemskap i NATO for å få forbudt bruken av utarmet uran i våpen, sier Lars Grønseth.