Uføre i arbeid

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa vil gjøre det lettere å kombinere uføretrygd og arbeid. Det er fornuftig. Uføretrygden ble utformet i industrisamfunnet, mens man måtte være fysisk fullt funksjonsdyktig for å kunne fungere i arbeidslivet. Både arbeidslivet og sykdomspanoramaet har endret seg. Psykiske lidelser og belastningslidelser dominerer blant de uføretrygdete, og arbeidslivet stiller andre krav.
  • I dag kan mange kronisk syke arbeide, dersom forholdene legges til rette. Uføretrygdens regler er da også blitt oppmyket de seinere år. Man kan «fryse» trygden en periode for å prøve seg i arbeidslivet. Men fortsatt kan reglene bli smidigere. F.eks. må den som ikke kan ha full jobb, bli erklært 50 prosent ufør for å få rett til trygd. Det bør bli mulig å få trygd med en mindre uførhetsgrad og større arbeidsevne.