Uføretrygdet ungdom får ikke jobb

Tusenvis av uføretrygdede ungdommer holdes utenfor arbeidsmarkedet, selv om de vil jobbe. De siste fem årene har antall nye uføretrygdede mellom 16 og 24 år økt med sytti prosent. Den skjulte arbeidsledigheten er enorm, mener Norges Handikapforbund.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- En del av disse ungdommene blir pensjonister før de har hatt noen form for jobb, og er rett og slett uønsket i arbeidsmarkedet, sier professor Tor Bjerkedal. Han har forsket på uføretrygdede ungdommer, og mener arbeidsmarkedet må ta hovedansvaret for at tallet på uføretrygdede ungdommer øker.

3000 lever på trygd

Over 3000 ungdommer i alderen 16 til 24 år har trygd som hovedinntektskilde, viser tall fra Rikstrygdeverket. Over halvparten er uføre på grunn av sinnslidelser.
- Svært mange kan klare en rekke arbeidsoppgaver, i stedet kjøres de inn på en endestasjon der avmakt og mangel på initiativ blir resultatet. Arbeidsplassene har stadig færre manuelle oppgaver, og det stilles høyere krav til utdanning. Dermed faller mange ungdommer utenfor.

Ifølge Bjerkedal er det ikke vilje verken i det offentlige, trygdevesenet, arbeidsmarkedsetaten eller det private næringsliv til å få disse ungdommene i arbeid.

Vil jobbe

- Det er altfor enkelt å gi unge mennesker uføretrygd, mener generalsekretær i Norges Handikapforbund Lars Ødegård. 70 prosent av Handikapforbundets medlemmer under 40 år vil bytte ut trygdetilværelsen med arbeid. Mange funksjonshemmede er ressurssterke mennesker med høyere utdanning, men ifølge Handikapforbundet legges det ikke til rette for at funksjonshemmede skal kunne delta i arbeidslivet.

Trygdet mot sin vilje

Tall fra Landsforeningen Rettferd for taperne viser at halvparten av de 3000 medlemmene er uføretrygdet mot sin vilje.
- Trygdeetaten aksepterer hva som helst, sier Ola Ødegård i Taperforeningen. Han mener arbeidsgivere og leger har for stor innflytelse når ungdom blir kjent arbeidsudyktige.

- Vi møter mange som har mye å bidra med, men arbeidsgiverne skviser dem ut når det ikke er bruk for dem lenger. Når de så blir uføretrygdet havner de utenfor fellesskapet, og blir sett ned på av familie og venner, sier Ødegård.

Tar problemet alvorlig

Arbeidsdirektør Ted Hanisch er enig i at arbeidsgivere kan bli flinkere til å ansette peroner som ikke kan yte full arbeidsinnsats.
- Jeg tror en del av disse ungdommene er tilknyttet arbeidslivet på en eller annen måte, selv om de mottar trygdeytelser, men særlig for sinnslidende personer kan det være vanskelig å få arbeid, sier han.

Hanisch understreker at det er 7000 ungdommer i den aktuelle aldersgruppen som er i attføring, og at det viser at arbeidsmarkedsetaten tar problemet på alvor.