OMKOM: Soldaten Christina Rødstøl omkom under en øvelse på Rena. Foto: PRIVAT/FORSVARET
OMKOM: Soldaten Christina Rødstøl omkom under en øvelse på Rena. Foto: PRIVAT/FORSVARETVis mer

- Uforståelig at ingen enkeltpersoner straffes

Penger kan ikke måles i et menneskeliv, mener familien til Christina Rødstøl (19) som omkom under øvelse i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Politiet ga i dag Forsvarsdepartementet et forelegg på 10 millioner kroner etter at en soldat omkom under trening på Rena leir i oktober.

Christina Rødstøl (19) fra Ski omkom da hun ble rygget på av et pansret personellkjøretøy i Rødsmoen øvingsfelt.

Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

- Uforståelig- Vi har hatt et nært forhold til familien til Christina i denne saken, og de har ytret et ønske om at vi uttaler oss på vegne av dem, sier Hærens pressetalsmann, oberstløytnant Terje Hanssen, til Dagbladet.

Ingen enkeltpersoner har fått straff. Rødstøl befant seg bak panservognen og ble rygget på av kjøretøyet. Hedmark politidistrikt har ikke funnet grunnlag for å rette straffeansvar mot vognfører og vognkommandør. Føring av panservognen og utlasting av personell ble uført etter innarbeidet praksis, mener politiet i Hedmark.

- Familien registrerer og synes det er riktig at departementet er ilagt en høy bot, men mener at tapet ikke kan måles i penger. De finner det videre uforståelig at ingen enkeltpersoner er stilt til ansvar.

Hanssen sier at de har vært i tett dialog med familien etter ulykken.

- De har møtt hennes kamerater, og det tror jeg de har opplevd som fint og som en naturlig del av sorgprosessen. Det har også vært viktig for oss og hennes kamerater å møte Christinas familie, sier Hanssen.

Egen praksis
Politiet i Hedmark mener ulykken skyldes manglende opplæring, oppfølging og kontroll ved at Forsvaret har latt Ingeniørbataljonen Pansret ingeniørkompani innarbeide en egen praksis for bruk av pansret personellkjøretøy, M-113, som ikke er slik den er beskrevet for andre deler av Forsvaret.

Departementsråd Erik Lund Isaksen i Forsvarsdepartementet sier til Dagbladet at de aksepterer boten og mener det er en rimelig reaksjon.

Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Per Sverre Opedal, tar på seg ansvaret for ulykken. Han opplyser at de har iverksatt flere tiltak.

— Dette er en tragisk ulykke, som Hæren beklager på det sterkeste. Hæren stilles til ansvar for dødsfallet, og det er et ansvar jeg som generalinspektør tar, sier Opedal.

Flere tiltakOberstløytnant Terje Hanssen utdyper overfor Dagbladet hvilke tiltak som er satt i gang etter ulykken:

• Drillen (utførelse av oppgave på automatikk red.adm.) som ble brukt under øvelsen er ikke lengre tillatt.

• Innskjerping av sikkerhetsregler i øvelser der både pansret personellkjøretøy og personell er involvert.

• Forbud mot unødig opphold i et kjøretøys blindsone.

- Det var umulig for vognføreren å se  Christina da ulykken skjedde. Vi stiller strengere krav til bedre kommunikasjon mellom folk på bakken og i kjøretøyet. Et eksempel kan være  øyekontakt mellom folk på bakken og vognkommandør, forklarer Hanssen.

• Har satt i gang arbeidet med bedre reglement/lærebøker. Det viste seg at reglementet de hadde ikke var godt nok. Hæren ser nå kritisk på hvordan opplæringen av vognkommandørene utføres, slik at de er så god som de må være.

• Hæren vil kartlegge mulighetene for å installere et ryggekamera, og har fremmet et ønske om at arbeidet bør settes i gang. Ifølge Hanssen er dette et økonomisk spørsmål.

- Nullnivå umulig- Vi begynte arbeidet med disse tiltakene umiddelbart etter ulykken, men det vil aldri være slik at man i forsvaret klarer å komme ned på et nullnivå når det gjelder risiko. Det er en konsekvens av det vi driver med, men vi prøver å sikre oss mot ulykker. Det er viktig å tenke på at vi utfører vår virksomhet hver dag - og det går bra. Det viser at vi har et stort fokus på sikkerhet.

- Samtidig er det sånn at når ulykker skjer, er det noe man tar tak i umiddelbart for å sikre at det ikke skjer igjen.

Han mener ulykken har gjort stort inntrykk på folk, og at det er årsaken til at generalinspektøren har valgt å ta ansvar raskt.