Uforsvarlig pleie på sykehjem

Tre av fem sykepleiere sier de har opplevd uforsvarlig pleie på sykehjemmene hvor de jobber. Dårlig kommuneøkonomi får mye av skylda.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mens tre av fem sykepleiere sier eldre får uforsvarlig pleie fra tid til annen, sier en av fem at de jevnlig opplever eldre får uforsvarlig stell. Det kommer fram i en fersk spørreundersøkelse blant sykepleiere i 125 kommuner i hele landet som er gjengitt i tidsskriftet «Sykepleien».

Leder Bente G. Slaatten i Norsk Sykepleierforbund er bekymret.

- Dette er en skremmende virkelighet, som det er godt at vi får dokumentert. Rapporten viser at vi må få bedret bemanningen og kompetansen på sykehjemmene, slik at syke eldre kan få et helsetilbud på linje med resten av befolkningen, sier Slaatten til Dagsavisen.

Halvparten av sykepleierne som har opplevd uforsvarlig pleie, trekker fram psykiatriske lidelser som det området som blir forsømt mest. Mellom 10 og 15 prosent sier de opplever forsømmels er i grunnleggende stell og hygiene.

Spørreundersøkelsen er del av en omfattende kartlegging av tilstandene i kommunenes helsetjeneste, foretatt av SINTEF for Norsk Sykepleierforbund. Sykepleiere, leger og sykehjemsledere ved sykehjemmene i tre kommuner er dybdeintervjuet, i tillegg til spørreundersøkelsen i 125 kommuner.

SINTEF har også kartlagt helsetilstanden til beboerne på norske sykehjem. Hver enkelt pasient har i snitt fire diagnoser som behandles samtidig. Samtidig som pasientene i norske sykehjem blir stadig eldre, blir også diagnosene mer alvorlige.

(NTB)