Ukjent kobling til omstridt muslimsk skole

I en årrekke har ettermiddagsskolen Alsalam i Tromsø samarbeidet med en svensk skole som er bøtelagt for diskriminering, kjønnsdelt undervisning og sensur av seksualpensumet.

OMSTRIDT SKOLE: Alsalam-skolen i Örebro har i årevis fått pålegg fra den svenske Skolinspektionen om å få undervisningen i tråd med svensk lov. Foto: NTB/TT
OMSTRIDT SKOLE: Alsalam-skolen i Örebro har i årevis fått pålegg fra den svenske Skolinspektionen om å få undervisningen i tråd med svensk lov. Foto: NTB/TT Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
moske grafikk pengesedler

Skjult støtte fra autoritære stater

Les alle sakene her

TROMSØ/OSLO (Dagbladet): Trossamfunnet Alnor driver den populære ettermiddagsskolen Alsalam i Storgata i Tromsø sentrum.

Årsrapporter Dagbladet har fått innsyn i viser at den private ettermiddagsskolen i en årrekke har samarbeidet med en offentlig finansiert, svensk muslimsk skole – Alsalam.

Her kommer det fram at Alnor i 2013 sendte tre representanter til Alsalam-skolen i Örebro for å «forbedre undervisningen» i Tromsø. Alnor mottar årlig økonomisk støtte fra stiftelsen som driver den omstridte svenske skolen, i tillegg til statsstøtte fra norske myndigheter.

Alvorlige brudd

Siden 2009 har skolen fått en rekke pålegg om å utbedre undervisningen, men i 2015 ble den svenske Skolinspektionen for alvor involvert i skoledriften.

Da anklaget tidligere lærere ved Alsalam-skolen skolens ledelse ved Hussein al-Daoudi (48) for overvåkning og diskriminering, og varslet Skolinspektionen. Dagbladet har dette varselet.

Al-Daoudi er en svensk religiøs leder som også er styreleder for Alnor-moskeen i Tromsø.

Tilsynene endte opp i at skolen ble totalslaktet og bøtelagt av svenske tilsynsmyndigheter to ganger i 2017 og en gang i 2018.

Den svenske Skolinspektionen sier til Dagbladet at de alvorlige forholdene er historie.

- Vi stenger ingen skoler på gamle brudd. Om undervisningen er endret og følger loven, får skolen fortsette. Vi fulgte opp skolen så lenge på grunn av de alvorlige bruddene, som etter det vi erfarer nå er rettet opp, sier Helena Boethius, enhetssjef for Skolinspektionen i region Söder.

De norske båndene

Al-Daoudi kom inn som styreleder i Alnor i 2006 – samtidig som en saudiarabisk rikmann betalte for nye moskélokaler i Tromsø sentrum. Også stiftelsen bak Alsalam-skolen i Sverige har fått millionbeløp fra Saudi-Arabia, ifølge svenske medier.

Verken al-Daoudi eller Alnor Senter har svart på gjentatte henvendelser fra Dagbladet, men Alnor senter har blant annet skrevet følgende på sine Facebook-sider:

DRIVER ALSALAM-SKOLEN: Hussein al-Daoudi og Siv Samira Kofoed styrer Alnor senter i Tromsø. Foto: Alnor
DRIVER ALSALAM-SKOLEN: Hussein al-Daoudi og Siv Samira Kofoed styrer Alnor senter i Tromsø. Foto: Alnor Vis mer

«Vi har mange flinke frivillige som hver uke øver på koranresitasjon, lærer arabisk, om islam og hvordan man skal oppføre seg i storsamfunnet og respektere hverandre. Vårt pensum blir utarbeidet i Alnor, av kursholderne, komitéene og i samarbeid med foreldrene. Undervisningen følger norsk etikette for oppdragelse og undervisningen.»

I et annet innlegg understreker Alnor at de følger norsk lov.

Varslene

I 2015 varslet flere tidligere lærere ved den svenske skolen i Örebro om det de mente var en lang rekke kritikkverdige forhold ved skolen:

  • Diskriminering til fordel for arabisk-ættede elever og ansatte.
  • Innblanding i undervisningen fra foreldre uten at ledelsen ved skolen grep inn.
  • Sensur av pensum i seksualundervisning.
  • Sensur av undervisning om ikke-muslimske høytider.
  • Overvåking av ansattes epost og avlytting av personalrom.

I 2017 fikk Alsalam-skolen to ganger forelagt hele 30 forbedringspunkter fra Skolinspektionen. Myndighetene reagerte blant annet på kjønnsdelt undervisning og har ved tre anledninger bøtelagt skolen for brudd på undervisningsloven. Bøtene er på til sammen 1,5 millioner svenske kroner.

- Varslene fra lærere i august 2015 var noe av bakgrunnen for at vi gjennomførte omfattende undersøkelser i 2017. Da oppdaget og påpekte vi alvorlige brudd tre ganger. Først i 2018 gjorde de noe med det, sier Helena Boethius, enhetssjef for Skolinspektionen i region Söder.

Ingen ved Alsalam-skolen i Örebro har svart på Dagbladets henvendelser.

Aktive i nærmiljøet

Dagbladet har i nesten to måneder forsøkt å få ledelsen, ansatte og foreldre ved Alnor i tale - uten hell. Derfor vet vi ikke om al-Risalahs pedagogikk har noen plass hos Alsalam-skolen i Tromsø utover at Alnor selv sier at de har vært i Sverige for å «forbedre undervisningen».

INGEN ÅPNING: Dagbladet møtte stengte dører da vi oppsøkte Alnor senter i Tromsø. Foto: Bjørn Langsem
INGEN ÅPNING: Dagbladet møtte stengte dører da vi oppsøkte Alnor senter i Tromsø. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

I Alnors årsrapporter står det at kvelds- og helgeskolen i Tromsø har praktisert kjønnsdelt undervisning fram til 2015, bortsett fra hos de minste barna. Dagbladet vet ikke om dette pågår fortsatt.

I år har moskeen søkt Tromsø kommune om midler til kjønnsdelt svømmeundervisning, både for barn, ungdom og voksne. Denne svømmeundervisningen er utsatt på grunn av corona-situasjonen, viser dokumenter Dagbladet har fått innsyn i hos Tromsø kommune.

«Da Tromsøbadet ble bygget så ble det dessverre ikke tatt hensyn til de som ønsker segregert svømming», skriver daglig leder i Alnor senter, Siv Samira Kofoed, i søknaden.

IKKE EGNET FOR SEGREGERT SVØMMING: Alnor har i år søkt om kommunale midler for å arrangere kjønnsdelte svømmekurs i Tromsø-badet. Ilustrasjon: Tromsø kommune
IKKE EGNET FOR SEGREGERT SVØMMING: Alnor har i år søkt om kommunale midler for å arrangere kjønnsdelte svømmekurs i Tromsø-badet. Ilustrasjon: Tromsø kommune Vis mer

I årsrapportene fra og med 2016 spesifiserer ikke Alnor om kjønnsdelingen i Alsalam-skolen i moskeen fortsatt praktiseres. Alnor skriver at de står bak og deltar i en rekke positive aktiviteter i lokalsamfunnet i Tromsø: Dialogmøter, idrett, lek og tiltak for å styrke tillit til politiet og hindre radikalisering.

Ifølge Alnors nettsider gir Alsalam-skolen i Tromsø undervisning i arabisk språk og kultur, koranen, religion og etikk. I tillegg til å betale en kursavgift må foreldrene forplikte seg til å delta på dugnader - for å skape en møteplass for integrasjon og språktrening blant innvandrere i Tromsø.

Daglig leder i Alnor, Siv Samira Kofoed, skriver i en e-post til Dagbladet at «Alnor ønsker ikke å snakke med media».

Skjult støtte fra autoritære stater

Kryptert tips
moske grafikk pengesedler

Den eneste som har svart på Dagbladets henvendelser for å vite hvordan skolen i Tromsø er drevet, er Abdo Hassoun, opprinnelig fra Syria. Han og familien har bodd i Frankrike siden 2010 og har opphold der, men kom på Norges-besøk i sommer.

- På grunn av covid-19 ble vi i Norge i nesten tre måneder, og guttene på åtte og ti år gikk på skolen til Alnor moské. Det var en fin mulighet å ha barna der for å lære arabisk og litt om islam. Barna kunne også spise noe og leke sammen med flere andre barn. Så det var et veldig hyggelig miljø, rett og slett, sier Abdo Hassoun.

Navngitt

Det er svenske Hassan al-Daoudi som er styreleder for både Alsalam-skolen i Örebro og for Alnor senter i Tromsø. I et av varslene til Skolinspektionen i Sverige, er al-Daoudi navngitt av en mor som varslet at hun tok barna sine ut av barnetrinnet i Alsalam-skolen, for heller å ha dem på den nærmeste offentlige skolen.

FIKK PERSONLIG KLAGE: Hussein al-Daoudi. Foto: Alnor
FIKK PERSONLIG KLAGE: Hussein al-Daoudi. Foto: Alnor Vis mer

Al-Daoudi skal ifølge varselet ha møtt mora og barna i porten dagen etterpå, skjelt henne ut, og sendt dem hjem med beskjed om at de ikke lenger var velkomne på skolen. Den opprørte moren skriver til Skolinspektionen:

«Dere som er ansvarlig myndighet, bør se på og reagere på denne hendelsen, og skolesjefen bør få vite at han ikke kan stoppe mine barn fra å gå på skolen. Han har ingen rett til å gjøre det i Sverige. Han oppfører seg som en konge og bestemmer alt han vil, han oppfører seg som om han ikke lever i Sverige.»

Al-Daoudi har ikke svart på Dagbladets spørsmål – verken om denne hendelsen eller Alnor og Alsalams drift.

Samarbeid

Ifølge årsrapporter fra Alnor senter, som Dagbladet har fått innsyn i hos Fylkesmannen, samler Alsalam-skolen 114 barn, ungdom og voksne til undervisning i Alnors lokaler i Tromsø sentrum. Lærebøkene er, i tillegg til koranen, bøker som er gitt ut av Alnor eller al-Risalah-stiftelsen i Sverige.

I årsrapportene går det fram at trossamfunnet i Tromsø og organisasjonen i Örebro i en årrekke har samarbeidet på flere områder. Alnor i Norge og al-Risalah i Sverige har gitt ut både undervisningsmateriale og brosjyrer sammen, og arrangert og deltatt på en rekke felles arrangementer.

Dagbladet har avslørt at samarbeidet med al-Risalah i Sverige har vært lukrativt for Alnor-moskeen i Tromsø. I tillegg til moskélokalet som saudiarabiske Sulaiman al-Shiddi finansierte med over 2 millioner i 2006, har Alnor fått store donasjoner fra den saudistøttede al-Risalah-stiftelsen i Sverige.

I 2017-regnskapet bokførte Alnor 371 000 kroner i støtte fra al-Risalah. I 2016-regnskapet var beløpet 384 000 kroner. Begge årene fikk Alnor nesten like mye fra al-Risalah i Sverige, som de fikk i statsstøtte fra norske myndigheter.

REGNSKAPENE AVSLØRER: Dagbladet har funnet flere ukjente overføringer fra aktører i land uten trosfrihet i Midtøsten. Video: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV. Vis mer

Etter at Dagbladet tok kontakt, har Alnor publisert et innlegg på Facebook der de hevder at de ikke får penger fra utlandet.

Skal undersøke

Overfor Dagbladet bekrefter lederen for Tromsø kommunes oppvekst- og utdanningsutvalg, Benjamin Arvola Notkevich (SV), at det ikke er ført tilsyn med koranskolen i Storgata fra kommunens side. Han sier han nå vil undersøke de svenske forholdene.

- Jeg må lese meg opp på dette fra Örebro, sier Notkevich til Dagbladet.

Alnor har ikke ønsket å vise fram moskeen eller Alsalam-skolen til Dagbladet, men har publisert en uttalelse på Facebook. Alnor skriver:

« Moskeen er en plass man samler voksne, ungdommer og barn for felleskap, kunnskap og bønn. Alnor har et godt samarbeid med Tromsø kommune, skolene, politiet og storsamfunnet. Hvis Tromsø kommune ønsker informasjon om hva vi lærer barna i moskeen, så er de hjertelig velkommen til å besøke oss.»

Den invitasjonen takker nå trolig kommunen ja til.

- Ja, det er veldig aktuelt, sier Benjamin Arvola Notkevich.

I 2016 inviterte Sandra Maryam Moe daværende leder for oppvekst- og utdanningsutvalget i Tromsø, Brage Larsen Sollund (Ap), til skolens avslutningsfest. Festen ble lagt til Alfheim stadion, og Hussein Aldaoudi delte ut nyutgitte barnebøker om profeten Muhammeds liv.

Larsen Sollund er profilert i en video fra arrangementet som ligger på Alnor Senters nettsider, men er ikke lenger aktiv i politikken i Tromsø.

INVITERTE KOMMUNEN: Hussein al-Daoudi med daværende leder av oppvekst- og utdanningsutvalget i Tromsø kommune, Brage Larsen Sollund, under avslutningsfesten til Alsalam-skolen i Tromsø i 2016. Foto: Alnor
INVITERTE KOMMUNEN: Hussein al-Daoudi med daværende leder av oppvekst- og utdanningsutvalget i Tromsø kommune, Brage Larsen Sollund, under avslutningsfesten til Alsalam-skolen i Tromsø i 2016. Foto: Alnor Vis mer

- Som politiker møter du folk hele tida, så jeg kan ikke si så mye om akkurat dette arrangementet annet enn at jeg husker det som et fint besøk. Men det jeg vil si, er at jeg oppfordrer Alnor på det aller sterkeste til å snakke med Dagbladet om de spørsmålene dere stiller, for det er viktig å være åpen om hva man driver med. Det gjelder både politikere, og alle andre som lever i det norske samfunnet. Det forventer jeg også at religiøse ledere gjør, sier Larsen Sollund til Dagbladet.

Så alvoret

I desember 2017 var ikke noe gjort for å forbedre skolen.

- Vi ga ny bot på 700 000 kroner for å presse og ga tydelige krav om forbedring, sier Boethius i Skolinspektionen.

I juni 2018 var de tilbake, og «hovedmannen innså delvis bristene og alvoret i det. Da hadde de satt i gang arbeidet med endring, og samarbeidet», ifølge enhetssjefen.

FØLGER ENDELIG LOVEN: Den svenske Skolinspektionen har avsluttet tilsynet overfor Alsalam-skolen, etter å ha bøtelagt skolen for lovbrudd tre ganger. Foto: NTB/TT
FØLGER ENDELIG LOVEN: Den svenske Skolinspektionen har avsluttet tilsynet overfor Alsalam-skolen, etter å ha bøtelagt skolen for lovbrudd tre ganger. Foto: NTB/TT Vis mer

- Da hadde de rettet opp det meste, med unntak av to punkt, som omhandler hvordan de dokumenterer karakterfastsetting og individuell opplæring. De fikk en ny bot på 250 000, forteller Boethius.

1. januar 2019 kom så en ny lov i Sverige, der en kan sjekke om de som driver en skole har nok innsikt og kunnskap. I tillegg til å se hvordan bakmenn har drevet andre selskap. Skolinspektionen innledet da et nytt tilsyn, der de konkluderte med at skolen nå drives etter svensk lov.

Skjult støtte fra autoritære stater

Kryptert tips
moske grafikk pengesedler

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer