Ukjente kutt i pensjonsforlik

De som etter pensjonsforliket er lovet 66 prosent av sluttlønn, kan likevel få pensjonen kuttet med en fjerdedel fram mot 2050.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser et svar Finansdepartementet har gitt SVs stortingsgruppe. Her framgår det at tjenestepensjonene for om lag 750 000 ansatte i stat og kommune skal harmoniseres med prinsippene i den nye folketrygden.

Departementet viser til avtalen om pensjonsreformen som torsdag ble inngått mellom regjeringspartiene, Ap og Sp. Der heter det at «dei offentlege tenestepensjonsordningane må tilpassast den nye folketrygdmodellen utan at det svekkar dei offentlege tenestepensjonsordningane. Den endelige tilpassinga skal skje gjennom forhandlingar mellom partane i offentleg sektor.»

Ned mot 50 prosent

Det betyr at tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor, som gir en pensjon på 66 prosent av sluttlønn ved fylte 67 år, kan bli høvlet sakte ned mot 50 prosent hvis levealderen øker som forutsatt. Finansdepartementet viser til Pensjonskommisjonens innstilling, som viser at levealdersjusteringen, det såkalte delingstallet, vil kunne redusere pensjonen med 18 prosent i 2050. I tillegg vil pensjonene etter nådd pensjonsalder bli justert med halvparten av forventet lønnsvekst. Det er beregnet å redusere statens og forsikringsselskapenes pensjonskostnader med 8 prosent.

Til sammen vil disse kuttene redusere ytelsene fra tjenestepensjonsordningene med 26 prosent - over en fjerdedel - fram mot 2050.

-  Det betyr at en lønnsarbeider i offentlig sektor vil ha dobbelt så mye utbetalt i 2050 som en jevngammel pensjonist, sier SVs nestleder Øystein Djupedal.

Et annet arbeidsliv

Djupedal mener pensjonsreformen, som i dag vedtas i Stortinget, tar utgangspunkt i et arbeidsliv som ikke eksisterer.

-  I dag går nemlig de fleste av før de er 67 år. Voksne arbeidstakere skyves ut av bedrifter som har dårlig økonomi, eller som vil ha nye, yngre arbeidstakere.Disse vil ifølge Djupedal få en dobbel smell med det nye pensjonssystemet. Som eldre arbeidstakere på et tøft arbeidsmarked vil de ha reduserte muligheter til å jobbe så lenge som systemet forutsetter. Dessuten vil de bli rammet av delingstall og indeksering. Djupedal mener derfor at pensjonsreformen burde tatt utgangspunkt i situasjonen i arbeidslivet, ikke i demografiske endringer og økt levealder.

-  For dem som har et interessant, lett yrke og etterspurt kompetanse, vil systemet fungere. Men for dem som har mer krevende, tunge yrker, som sjukepleiere, førskolelærere og bussjåfører, vil systemet være urettferdig. De vil kanskje være nødt til å førtidspensjonere seg, med den følge at de ikke oppnår full opptjening, og så rammes av kuttene som kommer etter nådd pensjonsalder, sier Djupedal.

PENSJONSKUTT? SVs Øystein Djupedal mener pensjonsforliket åpner for store kutt i ordningen.