Uklare skillelinjer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I Oslo er det lite som tyder på at det bare er tre og en halv uke til et valg som kan føre til politisk regimeskifte, og der det er åpent om dette blir mot høyre eller mot venstre på den politiske aksen. I dag styres hovedstaden av et reint Høyre-byråd. Det er innen rekkevidde for Arbeiderpartiet å gjenerobre byrådsmakten sammen med SV. Eller utfallet kan bli, slik meningsmålingene nå peker i retning av, at Høyre og Fremskrittspartiet blir jevnstore og at Fremskrittspartiet vil kreve å få bli med i byrådet.
  • I den grad noe parti kan sies å ha satt sitt preg på Oslo-valgkampen, må det være Høyre. Med ordfører Per Ditlev-Simonsen i spissen har partiet offensivt prøvd å få i stand en kommunikasjon med byens innvandrermiljøer, og har markert avstand til Fremskrittspartiets innvandrerfiendtlighet. Høyre presenterte sine planer for «Fjordbyen», mens Arbeiderpartiet ennå ikke hadde konkludert hva partiet skulle mene.
  • Men Oslo-partiene er omtrent like dårlige til å få fram hva lokalvalget i Norges største by egentlig dreier seg om og hva som skiller partiene. Rett nok er det få saker der den politiske uenigheten er betydelig. Og det gjør det ikke enklere å drive valgkamp at Oslo ikke er ett lokalmiljø, men mange bydeler. Men partiene er lite flinke til å presentere de skillelinjene som finnes og forklare velgerne hvorfor disse er viktige.
  • Det er f.eks. uklart for oss hva de ulike partiene vil gjøre for å dempe presset på Oslos boligmarked. Det kan virke som om kommunepartiene i realiteten har gitt opp overfor markedskreftene og Stortingets rammebetingelser, men ikke tør å si det. Debatten om Høyres «fjordby» kontra Arbeiderpartiets «sjøby» framstår mest som en krangel om opphavsretten til ideen om å bruke havneområder til boliger, og om hvem som sa og stemte hva i ulike kommunestyremøter. Velgerne må få vite hvordan disponeringen av kaiområdene vil påvirke dagliglivet i Oslo og om det her vil bli boliger bare for pengesterke, eller også for andre.