Uklart hvor godt barn er forsikret

SKIEN/OSLO (Dagbladet): Hvor godt forsikret er ditt barn under lek og trening i idrettsorganisasjonenes regi? Uklarheter i erstatningsansvaret gjør at du selv må sjekke det.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spørsmålet er aktuelt etter at 17 år gamle Fredrik Bostad Olsen måtte gå rettens vei etter å ha blitt lam for livet. Advokat Helge Huseby Haug mener at dommen er svært viktig.

- Dette er en seier for alle. For Fredrik og alle medlemmene i Horten turnforening. Og for ungdom som driver med idrett landet rundt, sier Huseby Haug til Dagbladet.

Han er glad for at Horten tingrett slår fast at turnforeningen - ifølge erstatningsloven - har et såkalt arbeidsgiveransvar: Ved klanderverdige feil og mangler får foreningen et skyldansvar, og et erstatningsansvar.

Jack Frostad, informasjonsdirektør i If, sier at det er uklart om dommen vil bli anket. Men han slår fast at den innebærer en skjerping av kravene til frivillige organisasjoner.

Dårlig forsikret?

If forsikrer i dag alle utøvere under 13 åri i regi av Norges Idrettsforbund. Forsikringen gjelder ved ulykker. Den skadde er da sikret en erstatning på 250000 kroner.

En rekke særforbund har også tegnet ansvarsforsikring. Det betyr at utøverne kan få erstatning på inntil 10 millioner kroner ved invaliditet, slik Norges Gymnastikk- og Turnforbund har gjort.

Norges Idrettsforbund har kjørt en kampanje for «Tryggere hverdag i norsk idrett», men det er uklart hvor mange forbund og klubber som har inngått en god forsikringsavtale.

Norges Idrettsforbund har omkring 1,3 millioner medlemmer. 600000 er barn under 13 år. Spørsmålet er hvor mange medlemmer som dekkes av en ansvarsforsikring.

- Det er opp til de enkelte forbund, sier Morten Berger i informasjonsavdelingen i Norges Idrettsforbund.

Flere forsikringsselskaper kan være inne i bildet, selv om If forsikring er den største med en avtale på 30 millioner kroner i årspremie fra Norges Idrettsforbund.

Egen klubbforsikring

Thor Grønnerud, fagsjef i Norges Fotballforbund, sier at alle barn under 13 er forsikret gjennom en standardforsikring som er begrenset oppad til 250000 kroner.

Det samme gjelder ungdom opp til 19 år, og her er forsikringen som oftest begrenset oppad til 300000 kroner.

- Det er arrangøren av kampen eller treningen, vanligvis klubben, som må tegne ansvarsforsikring som dekker alvorlige skader som fører til uførhet, sier Grønnerud.

For aktive utøvere på et høyere plan gjelder det ulike lisensforsikringer.

Rettstvist

I mange tilfeller der barn og ungdom pådrar seg så alvorlige skader at de blir varig uføre, blir det rettstvist om hvem som har skylden.

At arrangøren har tegnet en ansvarsforsikring, er ikke ensbetydende med at han blir erstatningsansvarlig. Det kommer an på forholdene rundt ulykken.

Et skisenter i Stryn ble i fjor dømt til å betale 1,6 millioner i erstatning til en Oslo-kvinne som ble ufør etter en skiulykke i 1990. Senteret slo seg i januar konkurs, blant annet fordi det ikke maktet å betale erstatningsbeløpet.