Uklokt å lukke høring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Lagdommer Vibecke Groth, som leder høringene etter togulykken på Åsta stasjon på Rørosbanen der 19 mennesker mistet livet, følger vitnenes anmodning om å stenge allmennheten ute under høringene på Hamar. Sist var det konduktøren på sørgående tog som forklarte seg bak lukkede dører om hva han så og gjorde denne dagen. Forleden var det toglederen på Hamar som fikk ønsket om å lukke dørene oppfylt.
  • Lagdommer Groths beslutning har funnet hjemmel i et 25 år gammelt rundskriv som beskrives som en blanding av regler og gode råd. Vi mener at lagdommeren har tenkt seg dårlig om da hun stengte allmennheten ute. Kommisjonen hun leder, ble oppnevnt av justisministeren for å sikre allmennheten en upartisk gransking av ulykken. Hensikten var todelt. Kommisjonen skulle granske, men også forebygge kritikk mot at NSB og Jernbaneverket gransket seg selv, uten offentlig innsyn. Da justisministeren nedsatte Groth-kommisjonen, var det helt klart at et viktig formål var å oppfylle allmennhetens rett til innsyn i det som har skjedd. Lagdommer Groths beslutning om å avhøre vitner bak stengte dører, motarbeider dette formålet.
  • Mangelen på klart og entydig regelverk åpner for at lagdommer Groth bruker skjønn. I dette tilfellet er det naturlig å ta utgangspunkt i sjøloven, som inneholder bestemmelser både om sjøforklaringer og granskingskommisjoner etter store ulykker. Der er hovedregelen at vitner skal forklare seg i åpen høring eller rett. Lagmann Arild O. Eidesen besluttet at den nedbrutte kapteinen på den forliste hurtigbåten «Sleipner» skulle forklare seg i åpen høring straks han ikke lenger var sykmeldt.
  • Vi er enige med professor Jan Frithjof Bernt som sier at beslutningen om lukkede dører på Hamar er fattet på tynt juridisk grunnlag og i strid med allmennhetens rett til innsyn, som burde gått foran ønsket til toglederen og konduktøren. De to skulle ikke forklare seg om private forhold, men om forhold i sin tjeneste. Denne ukloke beslutningen har svekket arbeidet til Groth-kommisjonen.