-Vi er veldig glad for at dere er her, sa Solberg da hun tirsdagbesøkte de amerikanske soldatene som driver såkalt rotasjonsbasert øving og trening på Værnes i Trøndelag.

Ordningen kom i stand i 2017 og er forlenget flere ganger. Nå er planen å forlenge med ytterligere fem år og utvide fra 330 til 700 soldater fordelt på Værnes og Setermoen i Indre Troms. Russiske myndigheter har protestert mot ordningen og fra Stortinget kommer anklager om at avtalen bryter med den norske baseerklæringen fra 1949.

– De amerikanske soldatene på Værnes undergraver norsk basepolitikk. Regjeringens argument om at soldatene roterer og at stasjoneringen er midlertidig, framstår stadig mer som et fikenblad for det som i realiteten er permanent utstasjonering av amerikanske soldater i Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagbladet.

-Uendelig

Solberg avviser at det er snakk om noe annet enn en rotasjonsordning.

- Soldatene som er her, skal øve og trene på norske forhold. De er på en norsk base og er underlagt et norsk system, men de inngår ikke i planene for det direkte forsvaret av Norge, sier hun til Dagbladet.

Hvor mange ganger kan avtalen forlenges før også du konstaterer at baseerklæringen er brutt?

TAKKET: Statsministeren takket de amerikanske soldatene for innsatsen og sa hun var glad for å ha dem i Norge. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet

-Så lenge dette er en norsk base, så kan vi øve og trene med allierte soldater inn i det uendelige.

-Dette er ikke en base som inngår i den akutte beredskapen for å forsvare Norge. Det har vært et mål både for denne og den forrige regjeringen å få styrker fra andre NATO-land hit for å øve og trene, fortsetter hun.

-Uklokt og misforstått

Lysbakken er sterkt kritisk til regjeringens tilnærming. Han mener små land som Norge blir taperen i det han opplever som et nytt våpenkappløp mellom øst og vest.

– Dette er uklok og misforstått sikkerhetspolitikk. Å velge mer sikkerhetspolitisk avhengighet av USA nå, særlig når landet ledes av en uberegnelig og aggressiv president, er et feilgrep, sier Lysbakken.

– Regjeringen snakker dette ned og bort, mens utstasjoneringen i virkeligheten øker. Og de nekter å diskutere dette åpent. Sakene om utstasjonering kommer til Stortinget først når de er ferdig forhandlet, til ren orientering, ikke debatt, fortsetter han.

-Avviser

Den amerikanske ambassadøren Kenneth Braithwaite var også til stede da Solberg inspiserte styrkene på Værnes tirsdag. Også han avviser at tilstedeværelsen er et brudd på norsk basepolitikk.

- Soldatene er her på invitasjon fra norske myndigheter for å trene med norske styrker. Hensikten er blant annet å øve i kaldt vær under arktiske forhold. Her kan vi lære fra de beste av de beste, sier han til Dagbladet.

Solberg og Braithwaite peker begge på viktigheten av felles øving og trening foran den kommende NATO-øvelsen Trident Juncture, den største i Norge på 25 år.

-Jeg er marineoffiser selv og vet hvor viktig det er å øve, trene og forberede seg godt. NATO sørger for avskrekking overfor de som måtte true demokratiene i den frie verden, sier Braithwaite.

- USA er fullt ut forpliktet etter NATOs artikkel 5 og presidenten sender en tydelig beskjed til Norge om at vi med dere, bilateralt så vel som gjennom NATO-alliansen, fortsetter han.

Storøvelse bekymrer

På det Erna Solberg selv overfor soldatene beskrev som en meget spesiell dag, 11. september, innledet 300.000 russiske, kinesiske og mongolske soldater i det østlige Sibir den største militærøvelsen i sitt slag siden 1981.

Det gir grunn til bekymring, mener Erna Solberg.

- Jeg mener det er bekymringsfullt når det er så store øvelser, men det føyer seg inn i et mønster der russerne har vært opptatt av å vise fram sin militære styrke og mobilitet. Det øker jo behovet for at vi andre også øver og trener mer, sier hun.