GRUBBEGATA: Bombeeksplosjonen i Regjerningskvartalet krevde åtte liv. På Utøya ble 69 ungdommer drept. 
Foto: Berit Roald / Scanpix
GRUBBEGATA: Bombeeksplosjonen i Regjerningskvartalet krevde åtte liv. På Utøya ble 69 ungdommer drept. Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer

Ukultur og dårlige holdninger på terrorbudsjettet

- Det var ikke ressurser som manglet 22. juli.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ukultur og dårlige holdninger hadde mer å si for beredskapskrisen 22. juli enn mangel på ressurser, fastslo Gjørv-kommisjonen. Det gjenspeiles i neste års terrorbudsjett.

Store summer i flere departementer brukes til oppfølgingen av terrorangrepene 22. juli også i 2013.

Særlig preges Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag av de 31 anbefalingene som Gjørv-kommisjonen la fram i august.

Kommisjonen var klar på at beredskapskollapsen 22. juli i større grad handler om «ledelse, samhandling, kultur og holdninger - enn mangel på ressurser, behov for ny lovgiving, organisering eller store verdivalg». Dette preger også budsjettforslagene for neste år.

Endringsledelse Regjeringen foreslår blant annet å bruke 40 millioner kroner på å styrke holdningene til beredskaps- og sikkerhetsarbeidet i departementet.

- Vi må begynne på toppen, hos oss selv. Med dette budsjettforslaget setter jeg et forsterket lederansvar og endringsledelse på dagsorden, både i Justis- og beredskapsdepartementet og justissektoren for øvrig, sier justisminister Grete Faremo.

På samme måte skal også politisektoren jobbe med endringer i kultur og holdninger gjennom et bredt anlagt endringsprogram i Politidirektoratet. Regjeringen foreslår å bevilge 25, 5 millioner kroner til programmet neste år for å «forsterke kompetanse og gjennomføringskraft» i sektoren.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård fortalte forrige uke at politiet skal sette inn over 200 tiltak for å rette opp feil og mangler knyttet til anbefalingene i 22. juli-kommisjonens rapport. Rapporten tegnet et bilde av et politi med svak ledelse, dårlig kultur og dårlig gjennomføringsevne.

Flere politifolk En rekke andre budsjettforslag er også knyttet til erfaringene fra 22. juli. Totalt 275,5 millioner av de 722,5 millioner kronene som er bevilget til politi og påtalemyndigheten kan knyttes til oppfølgingen av 22. juli-rapporten. Tallene inkluderer blant annet:

*150 millioner kroner til 350 nye årsverk i politiet - først og fremst rettet mot nyuteksaminerte politistudenter.

*30 millioner kroner i økte bevilgninger til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

*20 millioner kroner til å fornye politiets IKT-infrastruktur.

*10 millioner kroner til vedlikehold og oppgradering av utstyr på politihelikopter

*10 millioner kroner til planleggingen av et nytt samlet beredskapssenter i Oslo, for å bedre politiets beredskap og responstid.

*20 millioner kroner til forskning på samfunnssikkerhet og beredskap.

Slakter IKT-satsingen Politiforbundets leder Arne Johannessen skryter av regjeringens satsing på flere politifolk, men er ikke fornøyd med IKT-satsingen.

- IKT er den store akilleshælen. Her ser vi ikke at regjeringen tar på alvor de store manglene Gjørv-kommisjonen påpekte, sier Johannessen.

Han får støtte av IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff.

- Den forventede storsatsing på IKT-systemer til politiet har uteblitt. 20 millioner kroner ekstra må sees på som midler til utredning, hvilket betyr at det tar enda lengre tid før politiet får oppegående og moderne IKT-systemer. Dette er en stor skuffelse og er heller ikke i tråd med den lovede oppfølgingen etter 22 juli, sier Hoff.

Sikrer regjeringskontorer Budsjettforslagene til flere av de andre departementene preges også av terrorangrepene.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) foreslår å bruke rundt 700 millioner kroner på sikring og utbedring av regjeringskvartalet etter bombeangrepet samt husleie og sikring av midlertidig regjeringskontor og økt vakthold.

Forsvarsdepartementet får en økt bevilgning på 177 millioner kroner for å styrke Forsvarets evne til å bistå sivile myndigheter. Bevilgningsøkningene går blant annet til en permanent helikopterberedskap på Rygge, som fra 1. januar også skal kunne delta i skarpe operasjoner dersom politiet ber om det.

Totalt legges det imidlertid opp til å bruke 277 millioner kroner mindre til beredskap neste år enn i år. Dette begrunnes med at ferdigstillelsen av Nødnettet er utsatt, og bevilgningsbehovet neste år dermed er betydelig lavere enn det som var lagt til grunn i saldert budsjett 2012.

(NTB)