Ulovlig å basere sikkerheten på ett menneske

Et sikkerhetssystem som bygger på bare én persons handlinger, er lovstridig etter en ny forskrift fra Jernbanetilsynet. Hvis en togfører kjører på rødt lys skal det fanges opp av systemet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For framtida vil det dermed være uforenlig med jernbaneloven å la en lokfører alene ha sikkerhetsansvaret.

I togulykken på Åsta var det ikke noe sikkerhetsnett for å fange opp at et tog kjørte på rødt.

I paragraf 6 i den nye forskriften heter det:

«Jernbanevirksomhet skal planlegges, utformes og gjennomføres med henblikk på at enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.»

Forskriften ble vedtatt før jul, og skal tre i kraft i januar. Men bestemmelsen er ikke rettskraftig før den er kunngjort i Norsk Lovtidende. Det har ennå ikke skjedd.

Krever tiltak

Selv om forskriften hadde vært gjeldende fra årsskiftet, er det tvilsomt om den kan brukes mot Jernbaneverket etter togulykken for en uke siden.

Men Jernbanetilsynet venter at den nye forskriften legges til grunn når Jernbaneverket skal gjenåpne Rørosbanen.

- Selv om nye forskrifter normalt ikke har tilbakevirkende kraft for eksisterende anlegg og etablerte prosedyrer for togframføring, forventer jeg at Jernbaneverket og NSB BA tar hensyn til denne paragrafen i sitt arbeid med sikkerhetsvurderinger og nye tiltak for Rørosbanen, sier tilsynsdirektør Sverre Quale til Dagbladet.

Det betyr i klartekst at dersom Jernbaneverket ikke innfører en sikkerhetsbarriere til utover lokfører, kan ikke Rørosbanen gjenåpnes.

Quale vil ikke si hvilke tiltak han krever.

- Flere tiltak kan være aktuelle, men vi må se helheten i Jernbaneverkets opplegg før vi kan uttale oss. Hvis vi ikke er fornøyde, kan vi stanse kjøringen, sier Quale.

Ikke tilstrekkelig

Jernbaneverket peker selv i sin foreløpige rapport på svakheten ved sikkerhetsopplegget på Rørosbanen.

Quale sier til Dagbladet at bakgrunnen for den nye forskriften for jernbanedriften er en sikkerhetstenking som er utbredt andre steder.

ÅSTA I GÅR: En uke etter togulykken som krevde 19 menneskeliv er det gravemaskinene som bryter stillheten på ulykkesstedet. Ole Martin Mydland og Lars Christian Midtbø sitter vakt ved skinnegangen.