Ulovlig avlytting

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Avlytting av diplomater, også av venner og allierte, er ikke noe nytt. De som har fulgt etterretningsorganisasjonenes virksomhet, ble neppe overrasket over beskyldningene om at britisk etterretning avlyttet FNs generalsekretær Kofi Annan. Det overraskende måtte i så fall være at det var et tidligere regjeringsmedlem som gikk offentlig ut med beskyldningene.
  • Statsminister Tony Blair insisterer på at det ikke har skjedd noe ulovlig, og har forsøkt å diskreditere tidligere bistandsminister Claire Short. Likevel er det få som tror at hun har diktet opp avlyttingshistorien. Det skyldes ikke minst at etterretningstjenestens oversetter, Katherine Gun, for snart et år siden avslørte at hun hadde sett en e-post fra amerikansk etterretning hvor avlytting av seks av medlemmene i FNs sikkerhetsråd ble diskutert. Hun begrunnet avsløringen med at slik avlytting ville vært i strid med internasjonal lov, et brudd på internasjonale konvensjoner, og et brudd på Storbritannias egne lover. Det ville en avlytting av Kofi Annan også vært.
  • Mange vil være enige i at ekstreme situasjoner kan kreve ekstreme forholdsregler. Men mest av alt avslører avlyttingshistoriene britene og amerikanernes desperate, nærmest paranoide behov for å få kunnskap om hva som skjedde på alle sider av bordet før invasjonen av Irak. Forslaget om avlytting av de seks sikkerhetsrådmedlemmene gjaldt alle land USA og Storbritannia måtte ha støtte fra for at FN skulle gi mandat til krig mot Irak. Slik avlytting av FN-diplomater er ikke noe nytt. Etter avsløringene har flere FN-diplomater og FN-medarbeidere fortalt at de er blitt avlyttet.
  • Avlytting av Kofi Annan og etterretningstjenestenes virksomhet i FN gjør verdensorganisasjonen stadig mer sårbar. Også for britene og amerikanerne er det viktig at generalsekretæren har autoritet, troverdighet og integritet. Det undergraver de hvis de, i strid med internasjonal lov, gjør en vanskelig jobb enda vanskeligere ved å frata ham muligheten for at de partene han har samtaler med, ikke kan snakke åpent i visshet om at samtalene er konfidensielle.